Programma

Programma

Atpakaļ

Radošais konkurss Profesijas dzejoļos

Norises laiks:

01-10-2019

Norises vieta:

Balvu un Baltinavas novada vispārizglītojošās skolas

No 1. līdz 16. oktobrim skolēni piedalās konkursā, kurā sacer dzejoli par kādu profesiju un noformē to - papildina ar zīmējumu. Darbus skolēni iesniedz pedagogam karjeras konsultantam līdz 16.oktobrim. Darbus izvērtē komisija un labākie dzejoļu autori tiks apbalvoti sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem.

Radošais konkurss Nākotnes profesijas

Norises laiks:

01-10-2019

Norises vieta:

Balvu un Baltinavas novada vispārizglītojošās skolas

No 1. līdz 16. oktobrim skolēni veido aprakstu vai infografikas par nākotnes profesijām. Visus sagatavotos darbus līdz 16.10.2019. iesniedz pedagogam karjeras konsultantam.

Darbus izvērtē komisija un labākie darbi tiks apbalvoti sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem.

Profesiju dienas: Kad es izaugšu liels, es būšu ...

Norises laiks:

01-10-2019

Norises vieta:

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu PII

Visu oktobri no 1. līdz 31. oktobrim no skolām uz Tukuma, Engures un Jaunpils novada pirmskolas izglītības iestādēm dodas skolēnu komanda (līdz 10 skolēni). Skolēni vada 30 – 40 minūšu nodarbību par profesijām (katra skola izveido savu nodarbības saturu). Papildus tam 5-6 gadus vecie bērni tiek aicināti zīmēt grupas kopdarbu (uz asfalta, uz tāfeles, uz tapetēm u.c.), attēlojot dažādas profesijas, pierakstot to nosaukumus (tās var būt arī bērnu izdomātas nākotnes profesijas, kuru vēl pat nav). Grupu kopdarbu fotogrāfijas varēs apskatīt Tukuma novada Izglītības pārvaldes mājaslapā: www.tip.edu.lv.

Karjeras nedēļas aktivitātes Vānes pamatskolā

Norises laiks:

02-10-2019 - 14-10-2019

Norises vieta:

Vānes pamatskola, Vānes pagasts, Kandavas novads

Jau oktobra sākumā Vānes pamatskolas 6.-9. klašu skolēni iepazīst policista profesiju, bet Karjeras nedēļas laikā 7.-9. klašu skolēniem norisināsies klases audzināšanas stunda karjeras tematikā (viesojas novada pedagogs karjeras konsultants).

Zīmējumu konkurss Profesiju parāde

Norises laiks:

04-10-2019

Norises vieta:

Priežmalas pamatskola Skolas iela 6 Aglonas novads

!Kontaktinformācija:

Priežmalas pamatskola, Skolas iela 6, Aglonas novads

1.-6. klašu grupas skolēni sapņo un domā par savu iespējamo nākotnes profesiju, par ko vēlētos būt un kādā jomā strādāt. Savu sapņu profesiju skolēni vizualizē zīmējumos un piedalās konkursā “Profesiju parāde”.

Nākotnes profesijas Cēsu 2. pamatskolā

Norises laiks:

07-10-2019

Norises vieta:

Cēsu 2. pamatskola, Gaujas iela 45, Cēsis

Cēsu 2. pamatskolas 1.-4. klašu skolēni no 7. līdz 18. oktobrim latviešu valodas un vizuālās mākslas stundā zīmē un veido aprakstu par izdomātu nākotnes profesiju, kurā vēlētos strādāt. Visi darbi būs izlikti apskatei skolas organizētajā izstādē “Nākotnes profesijas”.

7. un 8. klašu skolēnu plakātu izstāde Ģimenes/ mana profesija

Norises laiks:

07-10-2019

Norises vieta:

Cēsu 2. pamatskola, Gaujas iela 45, Cēsis

No 7. līdz 18. oktobrim 7. un 8. klašu skolēni sociālo zinību stundās un patstāvīgi veic izpēti par profesijām (7. klasei temats -  profesijas manā ģimenē, 8. klasei  - mana nākotnes profesija), veidojot vienas profesijas vizītkarti-plakātu par to. Sagatavotie plakāti būs pieejami apskatei izstādē.

Tikšanās ar Latgales uzņēmējdarbību centra pārstāvjiem

Norises laiks:

07-10-2019

14.00

Norises vieta:

Zilupes vidusskola, Skolas iela 1 , Zilupe

Zilupes vidusskolas skolēni tiekas ar Latgales uzņēmējdarbību centra pārstāvjiem, lai uzzinātu par uzņēmējdarbību un to veidiem Latgales reģionā, darba tirgus pieprasījumu Latgales reģionā, pieprasītākajām profesijām un nepieciešamajām prasmēm, lai varētu strādāt konkrētā nozarē.

Es un mana nākotnes profesija

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Krāslavas Varavīksnes vidusskola N.Rancāna 4., Krāslava, LV-5601

Karjeras nedēļas (14. – 18. oktobrī) laikā skolēni iepazīstas ar informāciju par nākotnes profesijām, pārrunā redzēto un dzirdēto. Pēc tās skolēni veido kolāžu par savu nākotnes profesiju un noskaidro, kādas iemaņas un prasmes ir vajadzīgas, lai viņš spētu pilnvērtīgi strādāt izvēlētajā jomā, kādām rakstura īpašībām jāpiemīt cilvēkam - nākotnes profesijas pārstāvim. Klases stundā skolēni pārrunā, kādus mācību priekšmetus ir nepieciešams apgūt, lai veiksmīgi apgūtu profesiju un strādātu tajā. Pēc kolāžu sagatavošanas, pēdējā Karjeras nedēļas noslēguma dienā, skolēni prezentē savu veikumu. 

Profesijas manā ģimenē

Norises laiks:

08-10-2019

Norises vieta:

Jaunjelgavas novada vispārizglītojošās skolas

Īsi pirms Karjeras nedēļas sākuma, no 8. – 11.10., Jaunjelgavas novada vispārizglītojošo skolu 1.-4. klašu skolēni pēta un zīmē profesijas, kuras tiek pārstāvētas viņu ģimenēs. Kā arī pārrunām kā šīs profesijas sasaucas ar nākotnes vīzijām profesiju pasaulē un vai konkrētās profesijas būs nākotnē.

Šodiena nākotnei

Norises laiks:

08-10-2019

Norises vieta:

Jaunjelgavas vidusskola, Uzvaras iela 1, Jaunjelgava

Īsi pirms Karjeras nedēļas sākuma, no 8. līdz 11. oktobrim, Jaunjelgavas vidusskolas skolēni kopā ar mācību priekšmetu skolotājiem pēta mācību priekšmetu nozīmi un to lomu nākotnes profesijas izvēlē.

Profesiju pasaule

Norises laiks:

09-10-2019

9.00

Norises vieta:

Cēsu Pilsētas vidusskola, L. Paegles iela 1, Cēsis

Tikšanās ar izglītības iestādes absolventiem, vecākiem, kas pārstāv dažādas profesijas katrā klasē. Vecāki un skolas absolventi skolēniem stāsta par savu nodarbošanos, darba ikdienu un izaicinājumiem, kā arī sniedz atbildes uz skolēnus interesējošiem jautājumiem.

Pasākumu norises laiks: plkst. 9:00 un 9:50

Ieskrien Karjeras nedēļā VTDT Priekuļos

Norises laiks:

09-10-2019

14.00

Norises vieta:

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Egļu gatve 9, Priekuļi

Jaunieši piedalās sportiskās aktivitātēs, kurās iekļauti arī uzdevumi par profesijām, kuras tiek apgūtas Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā.  Plašāka informācija būs pieejama tehnikuma mājaslapā.

Ieskrien Karjeras nedēļā VTDT Cēsīs

Norises laiks:

09-10-2019

14.00

Norises vieta:

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Valmieras iela 19, Cēsis

Jaunieši piedalās sportiskās aktivitātēs, kurās iekļauti arī uzdevumi par profesijām, kuras tiek apgūtas Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā.  Plašāka informācija būs pieejama tehnikuma mājaslapā.

Vispasaules putras diena

Norises laiks:

10-10-2019

10:00

Norises vieta:

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis Aronsona iela 1, Krāslava, LV-5601

Pasākumā bērni vāra uz ugunskura putru ar augļu piedevām pēc receptes, paši uzklāj galdus. Pirms pasākuma paredzētas ekskursijas uz iestādes virtuvi, iepazīties ar pavāra profesiju.

Pasākumam obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 7. oktobra plkst.12:00, nosūtot informāciju (Izglītības iestādes nosaukums, dalībnieku skaits, pedagoga vārds, uzvārds, pedagoga tālruņa numurs) uz e-pastu: pii.piladzitis@inbox.lv.

Saruna ar Dream Fondation konsultantu Aigaru Asmi par studijām ārzemēs

Norises laiks:

11-10-2019

11.40

Norises vieta:

Limbažu 3.vidusskola, Parka iela 38, Limbaži

Sarunā ar Dream Fondation konsultantu Aigaru Asmi skolēni uzzina par studiju iespējām ārzemēs, augstskolu piedāvājumu, prasībām. Diskutē par aizspriedumiem un mītiem, kas radušies par studijām ārzemēs. Dalās par savu ārzemju studiju pieredzi, kā arī atbild uz skolēnu jautājumiem.

Nākotnes profesija

Norises laiks:

11-10-2019

Norises vieta:

Zilupes vidusskola, Skolas iela 1 , Zilupe

Īsi pirms Karjeras nedēļas pie katras Zilupes vidusskolas  klases viesojas viens vecāks, kurš pastāsta skolēniem par savu profesiju. Pēc īsas profesijas prezentācijas, skolēni iztēlojas, kāda būs šī profesija nākotnē un vizualizē to. Atsevišķas klases apmeklē uzņēmumus un iepazīst tajā strādājošo konkrēto profesiju pārstāvjus.

Klases uzņēmums – dārzeņu tirdziņš skolā

Norises laiks:

11-10-2019

13.00

Norises vieta:

Zilupes vidusskola, Skolas iela 1 , Zilupe

Klases kolektīvi veido savus uzņēmumus (nosaukuma, zīmola izveide un uzņēmuma reklamēšana) un piedalās kopējā skolas dārziņa tirdziņā, tirgojot savu produkciju. Veiksmīgākais klases uzņēmums tiks apbalvots. Aicināti piedalīties skolēnu vecāki, iepriekš piesakoties pie klases audzinātājām.

Karjeras nodarbības Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

Norises laiks:

11-10-2019 - 17-10-2019

8.30 - 16.00

Norises vieta:

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Glika iela 10, Alūksne

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā no 11. līdz 17. oktobrim paredzētas dažādas aktivitātes, kurās tiek akcentēta karjeras atbalsta loma skolēna dzīvē un runāts par Karjeras nedēļas galveno tēmu par nākotnes profesijām.

 • 11. oktobrī no plkst. 11.40 - 13.55 - 7. un 8. klašu skolēniem notiek karjeras nodarbība par programmu "Esi līderis”.
  Projekta „Esi Līderis” piedāvātās aktivitātes: konkursi, zināšanu olimpiādes, ideju sanāksmes, attīstības un biznesa spēles, ideju un uzņēmējdarbības inkubatori un vēl daudzi citi personības un profesionālo prasmju attīstoši pasākumi 3 gadu garumā.
 • 14. oktobrī no plkst. 10.10. - 14.45 - vidusskolas skolēniem notiek uzņēmuma Prakse.lv pārstāvju vadītā nodarbība "Jaunietis darba tirgū", kura laikā Prakse.lv palīdz jauniešiem atklāt savu aicinājumu un parāda viņiem iespējas, kā attīstīt un praksē pielietot savus talantus, lai uzsāktu veiksmīgu karjeras veidošanu.
 • 14. un 15. oktobrī no plkst. 10.50 - 11.40 - 7. un 8. klašu un 9.-12. klašu skolēniem notiek nodarbības "Ielogojies nākotnē!", kuru laikā skolēni veido attēlu un tekstu kolāžas par saviem sapņiem, mērķiem un vēlēšanos. Vizualizācija ir viens no spēcīgākajiem prāta vingrinājumiem, kas palīdz sasniegt izvirzītos mērķus.
 • 15. oktobrī 8. - 11. klašu skolēniem notiek dažādas nodarbības: "Karjeras nodarība", nodarbība "Skaņu, gaismu un elektronikas pasaulē", nodarība "Nākotnes profesijas".
 • 15. oktobrī 10.-12. klašu skolēniem iespēja piedalīties lekcijās "Nākotnes students" Latvijas Universitātes Alūksnes filiālē (Pils iela 21, Alūksne). Lekciju tēmas: Izglītība ilgspējīgai attīstībai (Dr.paed. S. Marsone); Darba vides novērtējums.(Mg.M. Pužuls) un Latvijas sociālās drošības sistēma (Dr.soc.L.Rasnača).
  ! Iepriekš lūdzu pieteikties pie Lolitas Vanagas. 
 • 15. oktobrī 12. a klases skolēni piedalās "Panākumu Universitātes" nodarbībās "Personības pašpilnveide un attīstību veicinošie faktori" (Graudu iela 6, Rīga).
 • 16. oktobrī 7. - 9. klašu skolēniem notik dažādas nodarbības: meistarklase "Pilnvērtīgi dzīves principi", karjeras nodarbība, karjeras nodarbība par gida profesiju (7.b un 7.c klašu skolēniem, norises vieta Pilssala) un nodarbība "Skaņu, gaismu un elektroniskas pasaulē".
 • 17. oktobrī 10.-12. klašu skolēniem notiek karjeras nodarbības. 

Katrai klašu grupai nodarbību laiki un vietas atšķiras. Lūdzu interesēties pie ģimnāzijas karjeras konsultantes Lolitas Vanagas un klases audzinātājām.  

 

Nākotnes profesiju parāde

Norises laiks:

14-10-2019

9.00

Norises vieta:

Lāčplēša iela 21, Aizkraukle

Pie Aizkraukles novada vidusskolas 1.-6. klašu skolēniem viesojas improvizatore Elīna Geida, kuras vadībā skolēni piedalās digitāli izglītojošā spēlē un iepazīstas ar jaunajām nākotnes profesijām, no kurām lielu daļu  dažādās pasaules augstskolās iespējams apgūt jau tagad, to vidū izzūdošo sugu atjaunošanas speciālists, atmiņas ķirurgs, biomedicīnas inženieris un citas nākotnes profesijas. Īpašs pārsteigums būs iespēja iepazīt jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas, iemēģinot roku zīmēšanā 3D virtuālajā vidē.

Izzini nākotnes profesijas un prasmes

Norises laiks:

14-10-2019

9.00

Norises vieta:

Lāčplēša iela 21, Aizkraukle

Pie Aizkraukles novada vidusskolas 7.- 9. klašu skolēniem viesojas improvizators Rihards Sniegs, kurš vada interaktīvu stundu  un aicina apzināt tās prasmes, kuras būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Jauniešiem iespēja uzzināt, ko dažādu mūsdienu profesiju pārstāvji domā, kā viņu profesija mainīsies tuvākā un tālākā nākotnē. Bet ar 3D virtuālās realitātes briļļu palīdzību skolēni virtuāli var ielūkoties trīs atšķirīgu nozaru uzņēmumos, kuros jau tagad tiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas.

Nākotnes profesiju parāde

Norises laiks:

14-10-2019

13.00

Norises vieta:

Rīgas iela 192, Jēkabpils

Pie Jēkabpils pamatskolas 1.-6. klašu skolēniem viesojas improvizatore Elīna Geida, kuras vadībā skolēni piedalās digitāli izglītojošā spēlē un iepazīstas ar jaunajām profesijām, no kurām lielu daļu  dažādās pasaules augstskolās iespējams apgūt jau tagad, to vidū izzūdošo sugu atjaunošanas speciālists, atmiņas ķirurgs, biomedicīnas inženieris un citas nākotnes profesijas. Īpašs pārsteigums būs iespēja iepazīt jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas, iemēģinot roku zīmēšanā 3D virtuālajā vidē.

Izzini nākotnes profesijas un prasmes

Norises laiks:

14-10-2019

9.00

Norises vieta:

R.Blaumaņa iela 27, Jēkabpils

Pie Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 7.- 9. klašu skolēniem viesojas improvizators Rihards Sniegs, kurš vada interaktīvu stundu  un aicina apzināt tās prasmes, kuras būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Jauniešiem iespēja uzzināt, ko dažādu mūsdienu profesiju pārstāvji domā, kā viņu profesija mainīsies tuvākā un tālākā nākotnē. Bet ar 3D virtuālās realitātes briļļu palīdzību skolēni virtuāli var ielūkoties trīs atšķirīgu nozaru uzņēmumos, kuros jau tagad tiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas.

Diskusija jauniešiem "Šodien sākas nākotne" Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā

Norises laiks:

14-10-2019

10.00

Norises vieta:

Liepājas iela 31, Kuldīga

!Kontaktinformācija:

Aija Rutule, tālr. 29414613, e-pasts: aija.rutule@inbox.lv

Diskusija vidusskolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem “Šodien sākas nākotne!”, lai spriestu par nākotnes profesijām un prasmēm, kā arī tehnoloģiju un mākslīgā intelekta nozīmi mūsdienās, to attīstību tuvākajā desmitgadē un ietekmi uz nākotnes darba tirgu. Ar jauniešiem diskutē uzaicinātie viesi Andis Neilands (TET robotu treneris) un Andris Lanka (uzņēmējs, valodu skolas un tulkošanas aģentūras “Valodu vēstniecība” īpašnieks, “Desol Training” vadītājs), diskusijas moderators - izaugsmes treneris Dinārs Zāģers.

Diskusijai obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 7. oktobrim:
Aija Rutule, tālr. 29414613, e-pasts: aija.rutule@inbox.lv

Izglītojošais un interaktīvais centrs «Dzelzceļš un Tvaiks»

Norises laiks:

16-10-2019 - 17-10-2019

Norises vieta:

Dzelzceļa iela 8, Gulbene

Karjeras nedēļas laikā Izglītojošais un interaktīvais centrs (IIC) "Dzelzceļš un Tvaiks" piedāvā jauniešiem 16. oktobrī piedalīties Atvērto durvju dienā un "ēnot" centra vadītāju un ekskursiju vadītāju, organizatoru, lai izzinātu tūrisma nozares profesiju pārstāvju darbu un uzzinātu par šīs nozares tendencēm nākotnē. Savukārt 17.oktobrī visi interesenti aicināti uz tikšanos ar dzelzceļa profesijas pārstāvjiem Raiti Melderu un Ilgoni Mincānu, kuri dalīsies ar savu bagāto karjeras pieredzi un skatījumu uz nākotnes profesijām dzelzceļa nozarē. Visas nedēļas garumā IIC "Dzelzceļš un Tvaiks" piedāvā ekskursijas ar īpaši sagatavotu gida stāstījumu par centrā izvietotajām iekārtām un to saistību ar dažādām profesijām.

 • Ekskursijas gida pavadībā un 30 interaktīvas ierīces, ar kuru palīdzību var izzināt dzelzceļa nozari, gūt priekšstatu par dažādām fizikas likumsakarībām, nākotnes tehnoloģijām, komunikācijas veidiem un karjeras izglītības ievirzēm tehniskās un inženierzinātņu jomās. 
 • Tematiskās nodarbības 1.-3.klasei “Uzbūvē savu nākotnes vilcienu” – jautājumos un atbildēs tiek izpētīta dzelzceļa attīstības vēsture un ieskicēts dzelzceļš nākotnē. Nodarbības praktiskajā daļā skolēnu uzdevums būs uzbūvēt katram savu nākotnes vilcienu – kustēties spējīgu papīra modeli un piedalīties to palaišanas sacensībā.
 • Tematiskās nodarbības 4.-6.klasei “Izveido gudro plastilīnu” – jautājumos un atbildēs tiek izpētīta dzelzceļa nozare, kurā ļoti uzskatāmi atspoguļojas cilvēces tehniskais progress un attīstība kopumā, dažādu materiālu un izejvielu pielietojums (materiālzinātne). Nodarbības praktiskajā daļā no trim visiem zināmām vielām skolēni izgatavos vienu neparastu – “Gudro plastilīnu”.
 • Tematiskās nodarbības 7.-9.klasei “Izveido garāko un izturīgāko tiltu” – jautājumos un atbildēs tiek izpētīti dažādi izaicinājumi, ar kuriem ir sastapušies inženieri dzelzceļa attīstības vēsturē. Nodarbības praktiskajā daļā dalībnieki tiks sadalīti komandās un viņu uzdevums būs ar vienādu materiālu daudzumu noteiktā laikā atrisināt konkrētu inženiertehnisku problēmu-būs jāuzbūvē pēc iespējas garāks un vienlaikus izturīgāks dzelzceļa tilts. Visu komandu darba rezultāts nodarbības beigās tiks testēts uz slodzi.

Plašāka informācija: www.visitgulbene.lv 

Iepazīsti industriālā alpīnista profesiju

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Stacijas laukums 1, Skrīveri

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 10. un 11. klašu skolēniem notiek pasākums, lai paplašinātu skolēnu zināšanas par darba pasaulē sastopamās    industriālā alpīnisma nozares un industriālā alpīnista profesijas šodienas un nākotnes iespējām.

Skolēniem Naura Hofmana vadībā piedāvā izglītojošas un praktiskas nodarbības:

 • Lekcija, kurā iepazīstina ar nozari, industriālā alpīnista profesijas saturu, darba ikdienu, drošību, glābšanu, personīgo karjeras ceļu, izglītības iespējām Latvijā. Ieskats industriālā alpīnisma vēsturē.  Profesijas plusi un mīnusi. Iedvesmojošs stāsts par nozares romantisko pusi. 
  Pēc lekcijas diskusija - pārbaude par dzirdētā apguvi.
   
 • Praktiskā nodarbība dabā: skolēni iepazīstas ar industriālā alpīnista aprīkojumu. Dažādu prasmju apgūšana, izmantojot aprīkojumu.    

  Stafetes ar industriālā alpīnista aprīkojumu.

Iepazīsti vecāku profesijas!

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Lubānas iela 49, Rēzekne

Karjeras nedēļas laikā pie klasēm viesojas skolēnu vecāki, kuri iepazīstina un pastāsta par savu profesiju, darba ikdienu, prasmēm un kompetencēm, kurām jāpiemīt, strādājot konkrētajā jomā.

Karjeras stunda caur mācību priekšmetu

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Degumnieku pamatsskola, Skolas iela 13, Degumnieki, Madonas novads

Pasākumi plānoti visas Karjeras nedēļas laikā Madonas novada izglītības iestādēs: Degumnieku pamatskolā, Dzelzavas pamatskolā un Barkavas pamatskolā. Skolēni iepazīst profesijas un saista tās ar mācību priekšmetiem, kuri ir nozīmīgi konkrētās profesijas apguvē. Kā arī veido plakātus, sasaistot  konkrētās profesijas izvēli ar mācību priekšmetiem.

Veiksmīga uzņēmēja stāsts: No idejas līdz biznesam

Norises laiks:

15-10-2019

13:00

Norises vieta:

Pļaviņu novada ģimnāzija, Daugavas iela 101, Pļaviņas

Tikšanās ar četriem Pļaviņu novada uzņēmējiem un Pļaviņu novada domes uzņēmējdarbības speciālisti. Pasākumā skolēnu iepazīstina ar  veiksmīgām biznesa idejām, šķēršļiem, panākumiem, izaicinājumiem uzņēmuma vadīšanā un iespējamajām nākotnes profesijām. Kā arī motivē skolēnus pēc profesionālās un augstākās izglītības iegūšanas atgriezties Pļaviņu novadā un realizēt inovatīvas, drosmīgas biznesa idejas, radot jaunas darbavietas novada iedzīvotājiem.

Nākotnes darba vieta

Norises laiks:

17-10-2019

14.10

Norises vieta:

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", Alejas iela 18, Liepāja

Skolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem iespēja tikties ar topošiem darba devējiem, uzzināt par dažādām profesijām un to prasībām, īpaši akcentējot tās profesijas un jomas, kas būs pieprasītas nākotnē - informāciju tehnoloģiju, multimediju, reklāmas jomā, arhitektūrā un interjera dizainā.

Atveriet nākotnes vārtus Nr 1

Norises laiks:

14-10-2019

14:00-16:00

Norises vieta:

PIKC "Daugavpils tehnikums", Mendeļejeva iela 1, Daugavpils

!Kontaktinformācija:

Sergejs Bogatkevičs: tālrunis: 20523678; e-pasts: Sergejs.Bogatkevics@daugvt.lv

Apmeklētāju grupai vienlaicīgi tiek piedāvātas dažādas aktivitātes profesiju darbnīcās, iepazīstot konkrēto profesiju. Katrs var izvēlēties piedalīties vienā vai vairākās no tām.
Piedāvā profesiju darbnīcas:

 • datorsistēmu tehniķu darbnīca
 • klientu apkalpošanas speciālistu darbnīca
 • frizieru darbnīca
 • tērpu stila speciālista darbnīca
 • elektrotehniķu darbnīca
 • loģistikas darbinieku.

Atvēlētais laiks vienai grupai – 30 min.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās: Sergejs Bogatkevičs: tālrunis: 20523678;
e-pasts: Sergejs.Bogatkevics@daugvt.lv

Ielūkojies savā nākotnes profesijā -Tavs karjeras skrejceļš

Norises laiks:

16-10-2019

10.00

Norises vieta:

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Valteru iela 6, Kandava

Ikvienam interesentam, īpaši 7.-9. klašu skolēniem, apmeklējot tehnikumu iespēja uzzināt par tehnikumā apgūstamajām profesijām, kā arī nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, lai varētu strādāt konkrētajā profesijā un veidot veiksmīgu karjeru. Iespēja izmēģināt pašam profesiju.

Pasākumu aicināti apmeklēt ikviens interesents. Nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

Mans vasaras darbs

Norises laiks:

16-10-2019

8:20

Norises vieta:

PIKC "Rīgas Tehniskā koledža" Braslas iela 16, Rīga

Rīgas Tehniskās koledžas trešo kursu loģistikas specialitātes grupas audzēkņi iepazīstina pirmā kursa audzēkņus ar savu darba pieredzi vasarā - pārstāvētajām profesijām, darba specifiku un nepieciešamajām prasmēm, lai varētu strādāt konkrētajā jomā un veidotu veiksmīgu karjeras ceļu.

Profesiju labirints

Norises laiks:

16-10-2019

9:00

Norises vieta:

Rūjienas novada uzņēmumi un iestādes, Rūjienas novads

1.-3. klašu skolēni apmeklē dažādas iestādes un uzņēmumus Rūjienas novadā ( Rūjienas pilsētas dome, bibliotēka, kultūras nams, pasts, austuve, galdniecība, VUGD, policija, skaistumkopšanas salons, z/s "Kunturi"), lai iepazītos ar uzņēmumos esošajām profesijām, darba vidi un galvenajiem darba pienākumiem.

Iniciācijas process jauniešu dzīvē

Norises laiks:

16-10-2019

10:00

Norises vieta:

Vecumnieku vidusskola, Rīgas iela 24, Vecumnieki

Vecumnieku vidusskolā 7.-12. klašu jauniešiem notiek lekcija, kurā lektors Aleksis Daume stāsta par iniciācijas procesu jauniešu dzīvē.

Nākotnes profesijas Madonas valsts ģimnāzijā

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Madonas Valsts ģimnāzija, Valdemāra bulv.2a, Madona

Klasēs notiek radošās darbnīcas un prezentāciju sagatavošana par tēmu Nākotnes ( 2030. un 2040. gads) profesiju TOP 10, darba vide, darba organizācija, darba tirgū nepieciešamās prasmes, būtiskie kritēriji profesiju izvēlē, nākotnes skola, skolēns, skolotājs. Sagatavotās prezentācijas tiks iekļautas kā viena no Karjeras dienas pasākuma aktivitātēm, kas notiks 27. novembrī. Karjeras dienā plānota arī tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem, kā arī  izaugsmes trenera vadīta lekcija-diskusija “Nākotnes profesijas”.  

Nākotnes profesijas Carnikavas pamatskolā

Norises laiks:

17-10-2019

9:20-13:00

Norises vieta:

Carnikavas pamatskola, Nākotnes iela 1, Carnikava

Pasākumu laikā 5.-9. klašu skolēni  diskutē par spējām, cilvēciskajām vērtībām, kā arī prasmēm un kompetencēm, kuras būs svarīgas un nozīmīgas nākotnes darba tirgū. Pasākumā tiks izspēlētas šarādes par pasākuma tēmu. Tajā piedalīsies jaunieši, kuriem pašiem ir savs uzņēmums, kurā ražo inovatīvas preces un to tirgo 32 pasaules valstīs. Šī uzņēmuma ideja radusies jau vidusskolas laikā un tā nepārtraukti tiek pilnveidota.

Pasākumu norises laiki:

 • plkst. 9:20 – 10:50 5.-6. klašu grupa
 • plkst. 11:30 – 13:00 6.-9. klašu grupa

Profesijas animācijā

Norises laiks:

14-10-2019

8:30

Norises vieta:

Naukšēnu novada vidusskola, Naukšēnu novads

Nodarbība – lekcija, kuras laikā skolēni noklausās lekciju par dažādām profesijām animācijā (režisors, scenogrāfs, mākslinieks, kadrētājs u.c.). Nodarbības otrajā daļā skolēni redzēto izmēģina paši, darbojoties animācijas tehnikās, praktiski izmēģinot un apgūstot scenārija, kadrēšanas, tēlu, fonu, kustības un filmēšanas pamatus.

Atpazīsti profesiju

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Suntažu vidusskola, Suntaži

Suntažu vidusskolas 1.-4. klašu skolēni kopā ar pedagogu pārrunā, kādās profesijās nepieciešams speciāls apģērbs. Kādās profesijās, kādas rakstura īpašības ir vissvarīgākās. Kādas ir sekas, ja strādā nepiemērotā profesijā. Skolēnu darbs grupās, kura laikā skolēni pēc skolotāja stāstītā piemeklē atbilstošus aksesuārus, veidojot “Profesijas portretu”.

Iepazīstot dažādas profesijas

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Suntažu vidusskola, Suntaži

Pie Suntažu vidusskolas skolēniem viesojas bijušie skolas absolventi, kuri stāsti par dažādām profesijām, nepieciešamo izglītību, prasmēm un vērtībām konkrētajās profesijās. 

Zīmēšanas konkurss - Nākotnes profesijas!

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Kuldīgas Centra vidusskola, Mucenieku iela 6, Kuldīga

Karjeras nedēļas laikā (14.-18. oktobrim) Kuldīgas Centra vidusskolas 1.-4. klašu skolēni piedalās zīmēšanas konkursā, kurā mēģina noskaidrot, kādas varētu būt mūsu nākotnes profesijas un atspoguļo tās savos zīmējumos. Karjeras nedēļas noslēgumā, 18.oktobrī, konkursa darbus vērtēs 5.-7. klašu skolēni.

Ielogojies nākotnē! Daugavpils Būvniecības tehnikumā

Norises laiks:

15-10-2019

9:00 - 16:00

Norises vieta:

Daugavpils Būvniecības tehnikums, Jātnieku iela 87, Daugavpils

!Kontaktinformācija:

Iepriekšējā pieteikšanās zvanot 29354095, reģistrējot dalību noteiktā meistarklasē

Skolēniem iespēja izmēģināt un apgūt jaunas prasmes, darbojoties dažādās meistarklasēs būvniecības, ceļu būves, autotransporta, arhitektūras un interjera dizaina, metālapstrādes un  inženierkomunikācijas jomās. Vienas meistarklases ilgums paredzēts 30 minūtes.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruni 29354095. Reģistrējot dalību pasākumā, jāmin konkrētā meistarklase un laiks, kad apmeklēs pasākumu.

Nākotnes profesiju izstāde

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, Piltenes iela 25, Kuldīga

Karjeras nedēļas laikā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 1. klašu skolēni kopā ar skolotājiem mēģinās saprast, kas ir nākotnes profesijas. Palīgā tiks ņemti vizuālie materiāli. Pēc tam skolēni, izmantojot dažādas tehnikas, veido darbus par nākotnes profesijām, kuri tiks izlikti apskatei citiem skolas skolēniem izstādē “Nākotnes profesijas!”

Nākotnes profesijas

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Kuldīgas 2. vidusskola, Jelgavas iela 62, Kuldīga

Karjeras nedēļas laikā visu klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājiem runā par to, kas ir nākotnes profesijas, kādas tās varētu būt, mēģinās tās pētīt un izzināt, izmantojot internetā pieejamos resursus.

Profesijas kokapstrādē

Norises laiks:

16-10-2019

13.00

Norises vieta:

SIA "Volmārkoks", "Zaseki", Riebiņu pagasts, Riebiņu novads

Skolēni apmeklē uzņēmumus, kas nodarbojas ar kokapstrādi un Iepazīst profesijas šajā jomā, darba vidi, aprīkojumu, iekārtas, uzzinās, kas ir CNC frēzēšana, kā arī vēros meistaru paraugdemonstrējumus.

Mana profesija karjeras izvēļu pasaulē Ventspils tehnikumā

Norises laiks:

15-10-2019

12:00 līdz 15:00

Norises vieta:

Ventspils tehnikums, Saules iela 15, Ventspils

!Kontaktinformācija:

Sanita Ziemele, e-pasts: sanita.ziemele@inbox.lv, tālr. 29338281

Iepazīsti Ventspils tehnikumu un tajā apgūstamās daudzveidīgās profesijas. Uzzini, kā notiek profesiju apguve profesionālās izglītības iestādēs un kādas modernās tehnoloģijas izmanto, lai apgūtu konkrēto profesiju.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 11.oktobra plkst. 15:00, sazinoties ar Sanitu Ziemeli, e-pasts: sanita.ziemele@inbox.lv, tālr. 29338281

Mana profesija karjeras izvēļu pasaulē 16.10.2019.

Norises laiks:

16-10-2019

12:00 līdz 15:00

Norises vieta:

Ventspils tehnikums, Saules iela 15, Ventspils

!Kontaktinformācija:

Sanita Ziemele, e-pasts: sanita.ziemele@inbox.lv, tālr. 29338281

Iepazīsti Ventspils tehnikumu un tajā apgūstamās daudzveidīgās profesijas. Uzzini, kā notiek profesiju apguve profesionālās izglītības iestādēs un kādas modernās tehnoloģijas izmanto, lai apgūtu konkrēto profesiju.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 11.oktobra plkst. 15:00, sazinoties ar Sanitu Ziemeli, e-pasts: sanita.ziemele@inbox.lv, tālr. 29338281

Nākotnes profesija tevi gaida

Norises laiks:

16-10-2019

10.00

Norises vieta:

Pušmucovas tautas nams, Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads

!Kontaktinformācija:

Elvīra Rimicāne, tālr.26120900, elvira.rimicane@inbox.lv

Pasākuma laikā skolēni gan klausoties, gan paši darbojoties, iepazīstas ar nākotnes profesijām un tehnoloģijām meža nozarē, gūst lielāku izpratni par ekonomikas zināšanu nozīmi, kā arī noskaidros, kādas būs pieprasītākās kompetences nākotnes darba tirgū .

Jauniešu iespējas, uzstādot un īstenojot karjeras mērķus

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Rugāju novada vidusskola, Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads.

Lekcija – diskusija, kuras laikā jaunieši gūst izpratni par karjeras mērķu izvirzīšanu un savu personisko atbildību karjeras plānošanā.

No prasmēm līdz profesijām

Norises laiks:

16-10-2019

9:00

Norises vieta:

Līvānu 1.vidusskola, Rīgas iela 101, Līvāni

3D maketu darbnīcās skolēni praktiski darbojas kopā ar modelisma meistariem un gūst priekšstatu par profesijām, kas jau pašlaik ir aktuālas vai vēl tikai ienāks profesionālajā vidē. Vairāk uzzinās par šādām profesijām: programmētāji un mākslinieki, inženieri un elektroniķi, arhitekti un mehatroniķi, menedžeri un dizaineri.

Tematiskās klases stundas - Nākotnes profesijas!

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Ēdoles pamatskola, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads

Pasākuma laikā Ēdoles pamatskolas 1.-9. klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājiem un pedagogu karjeras konsultantu runā par nākotnes profesijām, kas tās ir un kādas tās būs, kur tās nākotnē varēs sastapt, kā arī, kādas prasmes būs nepieciešamas, lai varētu sekmīgi veidot savu karjeru.

Profesijas ēdināšanas uzņēmumā

Norises laiks:

18-10-2019

Norises vieta:

Ēdoles pamatskola, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads

Skolēni dodas uz ēdināšanas uzņēmumu, kuras laikā uzzina par viesmīļa, šefpavāra, bārmeņa, konditora ēdināšanas uzņēmuma vadītāja profesiju darba specifiku, darba apstākļiem, aprīkojumu, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, un to iespējām nākotnes profesijas izvēlē.

Atver. Ieskaties. Izzini. VTDT Priekuļos

Norises laiks:

17-10-2019

10:00

Norises vieta:

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums - Egļu gatve 9, Priekuļi

Atvērto durvju diena tehnikumā, kuras laikā apmeklētājiem iespēja iepazīt skolā apgūstamās profesijas, izmantotās tehnoloģijas mācību procesa apguvē, kā arī iespēja piedalīties radošajās darbnīcās un iepazīt skolas vidi.

Pasākuma apmeklēšanai nav nepieciešama iepriekšēja ieteikšanās.

Atver. Ieskaties. Izzini. VTDT Cēsīs

Norises laiks:

16-10-2019

10.00 - 12.00

Norises vieta:

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Valmieras iela 19, Cēsis

Atvērto durvju diena tehnikumā, kuras laikā apmeklētājiem iespēja iepazīt skolā apgūstamās profesijas, izmantotās tehnoloģijas mācību procesa apguvē, kā arī iespēja piedalīties radošajās darbnīcās un iepazīt skolas vidi.

Pasākuma apmeklēšanai nav nepieciešama iepriekšēja ieteikšanās.

Savas dzīves vizionārs

Norises laiks:

15-10-2019

9.10

Norises vieta:

Kocēnu pamatskola, Alejas iela 2, Kocēnu novads

Nodarbības laikā personības izaugsmes trenera vadībā skolēni izzina sevi, uzzina, kā attīstīt radošumu, kā arī, kā stiprināt komunikācijas un sadarbības prasmes.  Notiek arī mērķu noformulēšana, kas noderēs tālākās izglītības ieguvē un savas profesionālās karjeras veidošanā.

Tikšanās ar NVA karjeras konsultanti

Norises laiks:

17-10-2019

Norises vieta:

Vilgāles pamatskola, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads

Pasākuma laikā Vilgāles pamatskolas 5.-7. klašu skolēni tiekas ar Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultanti Santu Hemmingu, kura sniedz informāciju par karjeras pamatiem un izglītības iespējām nākotnē. Nodarbībā plānota dažādu karjeras spēļu metodiku izzināšana un pielietošana.

Veselība un karjera

Norises laiks:

17-10-2019

8.30

Norises vieta:

Mazsalacas vidusskola, Parka iela 30, Mazsalaca

!Kontaktinformācija:

Līga Priede, e-pasts: ligasvede@inbox.lv

Skolēniem notiek tikšanās ar fitnesa treneri, kura stāsta par sava darba specifiku, darba "plusiem" un "mīnusiem" un skaidro veselīga dzīvesveida nozīmi karjeras veidošanā.

Interesentus aicina pieteikties pie karjeras konsultantes Līgas Priedes, e-pasts: ligasvede@inbox.lv

Latvji brauciet jūriņā

Norises laiks:

16-10-2019

11:00-15:00

Norises vieta:

Novikontas Jūras koledža, Duntes iela 17A, Rīga

Vidusskolas jaunieši dodas uz Novikontas Jūras koledžu, lai uzzinātu par profesijām, kuras iespējams apgūt šajā mācību iestādē, piedalās nodarbībās-radošajās darbnīcās un iepazīstas ar profesijām ostā.

Nākotnes profesiju diena

Norises laiks:

16-10-2019

Norises vieta:

Cēsu 2. pamatskola, Gaujas iela 45, Cēsis

Skolēni un skolotāji pārģērbjas un iejūtas nākotnes profesiju lomās, kas šobrīd vēl neeksistē vai profesijās, kas būs mainījušās. Klases stundā skolēni prezentē profesiju, bet vecāko klašu skolēni diskutē par prasmēm, kas būs nepieciešamas nākotnes profesijā.

Kas ir NVA? 16.10.2019.

Norises laiks:

16-10-2019

09.00-10.30

Norises vieta:

Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāle, Pļavas iela 3a, Cēsis

9. klašu skolēni apmeklē Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāli, kurā karjeras konsultante I. Kaupuža iepazīstina ar Nodarbinātības valsts aģentūru, tās mērķiem, funkcijām, pakalpojumiem karjeras un karjeras konsultēšanas jomā. Skolēnus iepazīstina arī ar informāciju un esošo situāciju darba tirgū, kā arī diskutē par karjeras iespējām un profesijas izvēli (prognozēm, nākotnes profesijām darba tirgū – tām nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Kas ir NVA? 18.10.2019.

Norises laiks:

18-10-2019

09.00-10.30

Norises vieta:

Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāle, Pļavas iela 3a, Cēsis

9. klašu skolēni apmeklē Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāli, kurā karjeras konsultante I. Kaupuža iepazīstina ar Nodarbinātības valsts aģentūru, tās mērķiem, funkcijām, pakalpojumiem karjeras un karjeras konsultēšanas jomā. Skolēnus iepazīstina arī ar informāciju un esošo situāciju darba tirgū, kā arī diskutē par karjeras iespējām un profesijas izvēli (prognozēm, nākotnes profesijām darba tirgū – tām nepieciešamajām

Sadarbības stunda Mana nākotnes profesija

Norises laiks:

15-10-2019

Norises vieta:

Aglonas vidusskola, Daugavpils iela 6, Aglona

Aglonas vidusskolas skolēni īsteno projektu, kur vecāko klašu skolēni sadarbībā ar jaunāko klašu skolēniem veido kolāžas par nākotnes profesijām. Sagatavotās kolāžas tiks izstādītas apskatei skolas izstādē “Mana nākotnes profesija”.

Profesijas vakar, šodien, rīt

Norises laiks:

15-10-2019

14:10 - 15:00

Norises vieta:

Īslīces pamatskola, Skolas iela16, “Bērzi”, Bauskas novads

Divu dienu garumā 14.-15. oktobrim 5.-9. klašu skolēniem norisināsies komandu konkurss  par profesijām “Profesijas vakar, šodien, rīt”. Būs gan dažādi uzdevumi, kas saistīti ar senajām profesijām, gan tām, kuras ir šobrīd, gan arī radošais darbs, domājot par nākotnes profesijām, kuras varētu būt nākotnē.

Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums Ielogojies nākotnē!

Norises laiks:

14-10-2019

12.00

Norises vieta:

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums", Ventspils iela 51, Liepāja

!Kontaktinformācija:

Aelitas Jankovska, tālr. 26665047

Pasākums 7.-9. klašu grupai, kurā paredzētas gan izglītojošas, gan atraktīvas aktivitātes. Pasākuma sākumā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārstāvji iepazīstina skolēnus ar nākotnes uzņēmumiem – kādas nozares uzņēmumi būs nākotnē. Pēc tam izglītības iestāžu komandas 5 cilvēku sastāvā piedalās profesiju stafetē.

Pasākumam obligāta pieteikšanās, sazinoties ar Aelitu Jankovsku pa tālr. 26665047

Nākotnes profesijas Salas vidusskolā

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Salas vidusskola, Skolas iela 3, Sala

Salas vidusskolā tiks gaidīti viesi no Jēkabpils Nodarbinātības valsts aģentūras,  skolas absolventi, skolēnu vecāki/vecvecāki, kuri pārstāv dažādas profesijas (  frizieris, zemessargs, ārsts, vingrošanas treneris, policists, kuģa stūrmanis, zemes meliorators ), Salas novada Jaunatnes lietu speciālists.

10.-12. klasei notiks lekcija “Nākotnes profesijas''. Savukārt pārējām klasēm būs iespēja uzklausīt uzaicināto viesu dzīvesstāstus par savu pieredzi izglītībā, karjeras izaugsmes iespējām un izaicinājumiem dažādos laika posmos un saņemt ieteikumus  savam nākotnes izglītības un karjeras ceļam.

Zīmējumu un infografiku konkurss - izstāde Mana nākotnes profesija

Norises laiks:

17-10-2019

10.00 - 15.00

Norises vieta:

Tukuma laukums, Talsu iela 4, Tukums

1. – 6. klases skolēni zīmē brīvi izvēlētā tehnikā savu nākotnes profesiju. Savukārt 7. – 9. un 10. – 12. klašu skolēni gatavo infografiku “Mana nākotnes profesija”, nosūtot sagatavotos darbus līdz 11.oktobrim. Darbi tiks izvietoti izstādē, kura notiek tērpu skates laikā. Konkursa nolikums pieejams www.tip.edu.lv.

Tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centra pārstāvjiem

Norises laiks:

15-10-2019

12.00

Norises vieta:

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Liepājas iela 31, Kuldīga

Vecāko kursu audzēkņi tiekas ar Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centra pārstāvjiem, lai uzzinātu par karjeras un mācību iespējām Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Kuldīgas PII Bitīte bērni Kuldīgas tehnikumā

Norises laiks:

17-10-2019

10.00

Norises vieta:

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Liepājas iela 31, Kuldīga

Kuldīgas PII "Bitīte" bērni dodas uz Kuldīgas tehnikumu, lai iepazītos ar skolā apgūstamajām profesijām un izmēģina profesijas dažādās meistarklasēs.

Talantu tirgus

Norises laiks:

16-10-2019

16:00

Norises vieta:

Jauniešu māja. Mākslinieku iela 2, Valmiera

10.-12. klašu skolēni piedalās aizraujošā spēlē, kuras rezultātā jauniešiem iespējams pārdomāt savus talantus un prasmes, izvērtēt tos, pārdomāt, kādas prasmes viņi vēlētos apgūt vai kādus talantus attīstīt. Spēle liek arī izvērtēt tirgus ekonomiku un kā tā strādā.

Pasākumā aicināti piedalīties 10.-12. klašu skolēni. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Absolventu tikšanās ar skolēniem

Norises laiks:

01-11-2019

Norises vieta:

Vestienas pamatskola, Vestienas muiža.

Novembra sākumā Vestienas pamatskolas iepriekšējo gadu absolventi piedalās skolas organizētajā pēcpusdienā, kurā absolventi tiekas ar skolas 7.-9. klašu skolēniem un stāsta par savu izvēlēto izglītības ceļu – izvēlēto profesijas/studiju virzienu, izglītības iespējām un saviem karjeras izaicinājumiem.

Izpēti mežziņa profesiju

Norises laiks:

16-10-2019

Norises vieta:

Kokzāģētava “Norupe”, Ogre

5.-8. klašu skolēni apmeklē kokzāģētavu “Norupe” un iepazīst mežziņa profesiju, tā darba specifiku un ikdienas veicamos darba pienākumus. Iepazīstas arī ar prasmēm un kompetencēm kādām jāpiemīt, lai varētu strādāt šajā profesijā.

Profesija - mākslinieks

Norises laiks:

18-10-2019

10.45 līdz 13.15

Norises vieta:

Bērzaunes pamatskola, Bērzaune, Bērzaunes pagasts

Skolēni iepazīst mākslas nozares dažādo profesiju pārstāvjus, piemēram, koktēlnieks, gleznotājs, tekstilmākslinieks. Uzzina, kāds izglītības ceļš ejams, lai Latvijā kļūtu par šo arodu pratējiem, kādas prasmes, talanti jāattīsta un nemitīgi jāpilnveido, kādi šķēršļi jāpārvar, lai parādītu sevi darba tirgū. Skolēni meistardarbnīcā var iejusties meistaru lomā un veikt savu pašvērtējumu.

Tikšanās ar skolas absolventiem

Norises laiks:

18-10-2019

Norises vieta:

Praulienas pamatskola, Pilsdārzi, Praulienas pagasts

Tikšanās ar Praulienas pamatskolas absolventiem Robertu un Valteru Gotlaufiem, lai kopā diskutētu par karjeras un nākotnes profesionālajiem izaicinājumiem, kāpjot pa karjeras kāpnēm. Cik viegli un ātri ir iespējams kāpt pa karjeras kāpnēm. Kā attīstīt veiksmīgu karjeru.  

Tikšanās - diskusija Iedvesmojies no ...

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Lubānas iela 49, Rēzekne

Karjeras nedēļas laikā no 14. – 17. oktobrim skolēniem notiek tikšanās ar Rēzeknes pilsētā un novadā dzīvojošiem veiksmīgiem cilvēkiem, uzņēmējiem un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas absolventiem, kas pastāsta par savu karjeras izaugsmi gadu gaitā, kā nepazust milzīgajā profesiju pasaulē, un kā saprast un sadzirdēt sevī to, ko vēlies darīt nākotnē!

Nākotnes profesijas

Norises laiks:

18-10-2019

11:30

Norises vieta:

Pļaviņu novada ģimnāzija, Daugavas iela 101, Pļaviņas

Pļaviņu novada ģimnāzijas 1. - 4. klašu skolēni piedalās pasākumā, kurā astoņu profesiju pārstāvji vada astoņas darba stacijas, lai iepazīstinātu skolēnus ar friziera, vizāžista, karavīra, ārsta, šuvēja, fotogrāfa, bibliotekāra un mūziķa profesijām un galvenajiem darba pienākumiem.

Atveriet nākotnes vārtus Nr 2

Norises laiks:

16-10-2019

14:00-16:00

Norises vieta:

PIKC "Daugavpils tehnikums", Strādnieku iela 16, Daugavpils

!Kontaktinformācija:

Sergejs Bogatkevičs, tālrunis: 20523678, e-pasts: Sergejs.Bogatkevics@daugvt.lv

7.-12. klašu skolēniem norit aizraujoša ekskursija, kurā  iespējams aplūkot ar jaunākajām un modernām tehnoloģijām aprīkotās dzelzceļa transporta jomas laboratorijas (unikāls dzelzceļa makets,  mācību klase ar dzelzceļa kustības vadības simulatoru, kas savienots ar 7D kinozāli), kā arī gūt priekšstatu par programmēšanas būtību.

Skolēniem iespēja iepazīt dažādas profesijas dzelzceļa transporta jomā un to darba specifiku -
programmēšanas tehniķa, lokomotīvju saimniecības tehniķa un
dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķa profesijas.

Apmeklējumam obligāta pieteikšanās, sazinoties ar Sergeju Bogatkeviču. E-pasts: Sergejs.Bogatkevics@daugvt.lv, tālr. 20523678

Darba tirgus situācija un Nodarbinātības valsts aģentūras loma darba meklēšanā

Norises laiks:

15-10-2019

11.30

Norises vieta:

Limbažu 3.vidusskola, Parka iela 38, Limbaži

Tikšanās ar Nodarbinātības valsts aģentūras Limbažu filiāles vadītāju un karjeras konsultanti, lai uzzinātu par situāciju darba tirgū valstī, reģionā un pilsētā. Pārrunās Nodarbinātības valsts aģentūras lomu darba meklēšanā un kādu atbalstu tā sniedz.

Tikšanās ar starptautiskās konsultācijas centra Kalba pārstāvi

Norises laiks:

15-10-2019

12:10

Norises vieta:

PIKC "Rīgas Tehniskā koledža" Braslas iela 16, Rīga

Pie Rīgas Tehniskās koledžas programēšanas 4.kursa audzēkņiem viesojas starptautiskā konsultācijas centra “Kalba” pārstāvis, kurš iepazīstina jauniešus ar karjeras attīstību un izglītības iespējām ārzemēs.

Tu vari, Tev nav limitu!

Norises laiks:

14-10-2019

9.20

Norises vieta:

Rūjienas vidusskola, Rīgas iela 30, Rūjiena

Nodarbība 7.-9. klašu skolēniem, kuru vada personības izaugsmes treneris M.Krancis. Nodarbības laikā skolēnus motivēs pārvarēt savas nospraustās robežas un rast vajadzīgo drosmi, enerģiju un stratēģiju, kā spert pirmos soļus tajā virzienā, kur tie vēlas nokļūt, saistībā ar sava profesionālā ceļa un karjeras izvēli.

Pašportrets profesijā

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Rūjienas vidusskola, Rīgas iela 30, Rūjiena

Pie skolēniem Karjeras nedēļas laikā viesojas Rūjienas vidusskolas absolventi, kuri dalās pieredzē par savu izvēlēto karjeras ceļu, kā arī iepazīstina ar savu izvēlēto profesiju un tās izaicinājumiem. Diskusijās skolēni kopā ar absolventiem izvērtē, kādi mācību priekšmeti ir nozīmīgi konkrētās profesijas izvēlē un apguvē.

Karjeras nedēļas pasākums 1.- 2. klašu grupai

Norises laiks:

15-10-2019

8:30-13:00

Norises vieta:

Carnikavas pamatskola, Nākotnes iela 1, Carnikava

Carnikavas pamatskolas 1. un 2. klašu skolēni piedalās sarunā par profesijām un prasmēm. Runā par profesijām, kādas bija kādreiz un kādas ir šodien. Vai kāda profesija izzūd un kopā domā par nākotnes profesijām. Kādas tās būs? Pēc diskusijas skolēni spēlē mēmo šovu, kurā jāuzmin kāda konkrēta profesija.

Pieredzes stunda

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Trikātas pamatskola, "Gaismaskalns", Trikātas pagasts

Karjeras nedēļas laikā jaunāko klašu skolēni apciemo pagasta iestādes un uzņēmumus, iepazīstot uzņēmumā esošās profesijas, to darba vidi un darba pienākumus. Savukārt uzņēmēji un iestāžu vadītāji dodas pie skolēniem uz skolu, dalās ar skolēniem pieredzē par savu izvēlēto karjeras ceļu, sasaistot profesijā nepieciešamās zināšanas un prasmes ar mācību priekšmetiem. Uzņēmuma/ iestādes pārstāvji sniedz priekšstatu, kā viņa jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas.

Dzīvei gatavs

Norises laiks:

15-10-2019

Norises vieta:

Suntažu vidusskola, Suntaži

Suntažu vidusskolas 6. klašu skolēni iepazīstas ar skolu programmu "Dzīvei gatavs", lai gūtu priekšstatu par apgūstamajām un nepieciešamajām zināšanām un prasmēm konkrētā profesijā.

Prasmes, kuras nepieciešamas nākotnē Kokneses vidusskolā

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

I.G. Kokneses vidusskola, Parka iela 27, Koknese

14. un 15. oktobrī pie I.G. Kokneses vidusskolas skolēniem viesojas Swedbank Latvija pārstāve, kura runā par nākotnes profesijām un iepazīstina ar nepieciešamajām prasmēm nākotnē, neatkarīgi no viņu izvēlētā karjeras ceļa.  

Prasmes, kuras nepieciešamas nākotnē Bebru pamatskolā

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Bebru pamatskola, Bebru pagasts, Kokneses nov.

14. un 15. oktobrī pie bebru pamatskolas skolēniem viesojas Swedbank Latvija pārstāve, kura runā par nākotnes profesijām un iepazīstina ar nepieciešamajām prasmēm nākotnē, neatkarīgi no viņu izvēlētā karjeras ceļa.  

Prasmes, kuras nepieciešamas nākotnē Pērses sākumskolā

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Pērses sākumskola, Irši, Iršu pagasts

14. un 15. oktobrī pie Pērses sākumskolas skolēniem viesojas Swedbank Latvija pārstāve, kura runā par nākotnes profesijām un iepazīstina ar nepieciešamajām prasmēm nākotnē, neatkarīgi no viņu izvēlētā karjeras ceļa. 

Tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem

Norises laiks:

16-10-2019

Norises vieta:

Kuldīgas Centra vidusskola, Mucenieku iela 6, Kuldīga

Pasākuma laikā 10.-12. klašu skolēni tiekas ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pārstāvjiem, lai runātu par NBS esošajām profesijām un kādas ir šo profesiju iespējas kļūt par nākotnes profesiju. Vai kāda no tām būs nākotnē un kādas prasmes nepieciešamas, strādājot šajā jomā.

Tava pieredze manai nākotnei!

Norises laiks:

16-10-2019

Norises vieta:

Daugapvils Būvniecības tehnikums, Jātnieku iela 87, Daugavpils

16. un 17. oktobrī skolas jaunieši tiekas ar būvniecības, ceļu būves, autotransporta, arhitektūras,  interjera dizaina, metālapstrādes, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nozaru profesionāļiem, uzņēmējiem, kas iepazīstina ar nozarē esošajām profesijām un darba specifiku, nepieciešamajām kompetencēm un prasmēm, kā arī izaugsmes iespējām un veiksmīgas karjeras veidošanu konkrētajā jomā.

Nākotnes profesijas meklējumos

Norises laiks:

18-10-2019

10.00

Norises vieta:

Rēzeknes tehnikums, Rēzekne, Varoņu iela 1 un SIA "Poligrāfserviss", Viļakas iela 4, Rēzekne

Rēzeknes skolu 1.-9. klašu skolēni iepazīst Rēzeknes tehnikuma programmu piedāvājumu, izglītības iespējas tajā, laboratorijas un to aprīkojumu. Savukārt ekskursijā uz poligrāfijas uzņēmumu “Poligrāfserviss” skolēni iepazīst  profesijas poligrāfijas nozarē, specifiku, darba vidi un iekārtas.

Mana profesija karjeras izvēļu pasaulē

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Ventspils Tehnikums, Saules iela 15, Ventspils

Karjeras nedēļas laikā no 14. līdz 17. oktobrim jaunieši tiekas ar dažādu nozaru profesionāļiem un absolventiem, lai dalītos savos veiksmes stāstos un motivētu audzēkņus par savām izvēlētajām profesiju karjeras iespējām.

Zīmējumu izstāde Nākotnes profesijas

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Ludzas pilsētas ģimnāzija, Blaumaņa iela 4, Ludza

Karjeras nedēļas laikā 1.-6. klašu skolēni iztēlojas un zīmē nākotnes profesijas. Notiek radošo zīmējumu izstāde par tēmu "Nākotnes profesijas ". Nedēļas noslēgumā labāko darbu autoru apbalvošana.

Zīmējumu konkursā piedalās Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Ludzas 2.vidusskolas, Ludzas Mūzikas pamatskolas, Pildas pamatskolas, Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas skolēni.

Izzini studiju iespējas!

Norises laiks:

16-10-2019

Norises vieta:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

12. klašu skolēni apmeklē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un iepazīst sniegtās izglītības iespējas un piedāvātās studiju programmas augstskolā.

Radošā izstāde Manas profesijas dizains 2030 VTDT Priekuļos

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Egļu gatve 9, Priekuļi

No 14. līdz 25. oktobrim Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā notiek audzēkņu radošo darbu izstāde, kurā iespējams aplūkot audzēkņu radītos darbus par savu redzējumu par profesijām nākotnē. 

Radošā izstāde Manas profesijas dizains 2030 VTDT Cēsīs

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Valmieras iela 19, Cēsis

No 14. līdz 25. oktobrim Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā notiek audzēkņu radošo darbu izstāde, kurā iespējams aplūkot audzēkņu radītos darbus par savu redzējumu par profesijām nākotnē. 

Nākotnes profesijas Jersikas pamatskolā

Norises laiks:

16-10-2019

Norises vieta:

Jersikas pamatskola, Skolas iela 2, Jersika

Jersikas pamatskolā no 16. līdz 18. oktobrim norisinās 1. – 9. klašu skolēnu veidoto kolāžu izstāde, kurā attēlota šī gada Karjeras nedēļas tēma “Nākotnes profesijas”.

Pēcpusdiena ar karjeras konsultantu

Norises laiks:

04-10-2019

Norises vieta:

Ēdoles pamatskola, Ēdole

Pasākuma laikā Ēdoles pamatskolas 1.-9. klašu skolēni tiekas ar pedagoģi karjeras konsultanti un runā gan par profesijām, kādas būs nākotnē, gan arī karjeras izaicinājumiem un savu plānoto izglītības ceļu.

Tikšanās ar NVA karjeras konsultanti

Norises laiks:

17-10-2019

Norises vieta:

Vārmes pamatskola, Vārmes pagasts

Pasākuma laikā Vārmes pamatskolas 6.-7. klašu skolēni tiekas ar Nodarbinātības valsts aģentrūas karjeras konsultanti Santu Hemmingu, kura sniedz informāciju par karjeras pamatiem un izglītības iespējām nākotnē.

Eseja Mēs dzīvojam 21. gs.

Norises laiks:

18-10-2019

Norises vieta:

Priežmalas pamatskola, Skolas iela 6, Aglonas novads

Priežmalas pamatskolas 1.-6. klašu skolēni raksta eseju par tēmu, kas nepieciešams 21. gadsimtā, lai sasniegtu savus profesionālos un karjeras mērķus.

Profesijas animācijā Mazsalacas vidusskolā

Norises laiks:

18-10-2019

8.30

Norises vieta:

Mazsalacas vidusskola, Parka iela 30, Mazsalaca

Mazsalacas 1.-9. klašu skolēni piedalās nodarbībā – lekcijā, kurā skolēni iepazīstas ar dažādām pārstāvētām profesijām animācijas jomā – režisors, scenogrāfs, mākslinieks, kadrētājs u.c. profesijām).

Nodarbības otrajā daļā skolēni redzēto izmēģina paši, darbojoties animācijas tehnikās, praktiski izmēģinot, kā tas notiek praksē, apgūst scenārija, kadrēšanas, tēlu, fonu, kustības un filmēšanas pamatus.

Vecāku hobiji un profesijas

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Cēsu 2. pamatskola, Gaujas iela 45, Cēsis

Karjeras nedēļas laikā pie Cēsu 2. pamatskolas 1.-6. klašu skolēniem viesojās vecāki, kuri stāsta par savu profesiju, profesionālajiem izaicinājumi vai hobiju.

IT nākotnē

Norises laiks:

16-10-2019

Norises vieta:

Aglonas vidusskola, Daugavpils iela 6, Aglona

Aglonas vidusskolas 7.-12. klašu skolēni tiekas ar IT jomas speciālistu, kurš pastāsta par savu profesiju, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, lai varētu strādāt konkrētajā profesijā un profesionālajiem izaicinājumiem, veidojot veiksmīgu karjeru šajā jomā.

Ielogojies AIR BALTIC TRAINING Pilotu akadēmijā

Norises laiks:

15-10-2019

14.00

Norises vieta:

Liepājas lidosta, Apšu iela 6, Cimdenieki, Grobiņas pagasts

!Kontaktinformācija:

Aelita Jankovska, tālr. 26665047

10.-12. klašu skolēni tiekas ar topošiem pilotiem, gaisa satiksmes dispečeriem, gaisa kuģu mehāniķiem un citiem aviācijas profesionāļiem, kā arī iepazīstas ar Liepājas lidlauka infrastruktūru un aprīkojumu.

Pasākumam obligāta iepriekšēja pieteikšanās, sazinoties ar Aelitu Jankovsku. Tālr. 26665047

Krāsainie sapņi!

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Salas vidusskola, Skolas-3, Salas novads

Karjeras nedēļas laikā Salas vidusskolas 2.- 4. klases skolēni piedalās zīmējumu izstādē/konkursā ‘’Nākotnes profesijas’’, kurā vizualizē kādu no iedomātām nākotnes profesijām. Savukārt 5. klases skolēni iepazīst konditora profesiju un piedalās picas kastes dizaina konkursā.

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 7.klases skolēni meistarklasēs Kuldīgas tehnikumā

Norises laiks:

18-10-2019

9.00

Norises vieta:

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Liepājas iela 31, Kuldīga

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 7. klases skolēni apmeklē Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, darbojas dažādās meistarklasēs, izzina skolā apgūstamās profesijas un iegūst informāciju par izglītības iespējām tehnikumā.

Diskusija "Nākotne"

Norises laiks:

15-10-2019

13:00

Norises vieta:

Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera

10. – 12. klašu skolēniem iespēja tikties ar NATO pārstāvjiem un diskutēt par dažādiem jaunāko tehnoloģiju risinājumiem nākotnes profesijās. Jauniešiem piedāvā izmēģināt un uzlabot Vidzemes Augstskolā (ViA) izstrādātu acu izsekošanas spēli, kā arī piedalīties radošās darbnīcās par ViA studiju virzieniem.

Pasākumā aicināti piedalīties 10.-12. klašu skolēni. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Iepazīsti profesijas kopā ar profesionāļiem

Norises laiks:

17-10-2019

10.00-14.00

Norises vieta:

Bauskas kultūras centrs, kalna iela 18, Bauska

!Kontaktinformācija:

Pieteikties līdz 4. oktobrim, tālr. 28324490

Bauskas novada skolu 9.klašu skolēni tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kuri iepazīstina ar savu pārstāvēto profesiju, kā arī diskutē par profesijām un to perspektīvām nākotnē.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 4. oktobrim, zvanot uz tālr. 28324490

Izaugsmes iespējas militārajā jomā

Norises laiks:

16-10-2019

8:55 - 10:25

Norises vieta:

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Lubānas iela 49, Rēzekne

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 10.-12. klašu skolēni tiekas ar Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centra pārstāvjiem, kuri iepazīstina ar bruņoto spēku darbu, vienībām, , darba iespējām Nacionālajos bruņotajos spēkos un budžeta studiju iespējām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.

Notiek tikšanās arī ar Zemessardzes 36.Kaujas atbalsta bataljona pārstāvjiem, kas informē par iespēju dienēt profesionālā dienestā Lūznavā.

Atveriet nākotnes vārtus Nr 3

Norises laiks:

17-10-2019

14:00-16:00

Norises vieta:

PIKC "Daugavpils tehnikums", Varšavas iela 23, Daugavpils

!Kontaktinformācija:

Sergejs Bogatkevičs – tālr. 20523678; e-pasts: Sergejs.Bogatkevics@daugvt.lv

Atvērto durvju diena Daugavpils tehnikumā, iepazīstot automehāniķu darbnīcas, vērojot moderno tehnoloģiju pielietojumu automašīnu darbību diagnosticēšanai, remontam. Skolēni var praktiski darboties, veicot sagatavotos uzdevumus saistībā ar automehānikas jomu.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, sazinoties ar Sergeju Bogatkveviču – tālr. 20523678, e-pasts: Sergejs.Bogatkevics@daugvt.lv

Zīmējumu konkurss un izstāde - Nākotnes profesijas

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Limbažu 3.vidusskola, Parka iela 38, Limbaži

Karjeras nedēļas laikā skolēni klases stundās kopā ar audzinātāju vai karjeras konsultanti aktualizē ar karjeras jomu saistītos jautājumus un pārrunā tos, dodot ieskatu daudzveidīgajā profesiju pasaulē, to mainību un attīstību. Skolēni attēlo savu vīziju par nākotnes profesijām vai savu sapņu profesiju, kurā iespējams strādās nākotnē. Visi zīmējumi tiks izlikti apskatei skolas izstādē “Nākotnes profesijas”

Biznesa stunda

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Rūjienas vidusskola, Rīgas iela 30, Rūjiena

7.-12. klašu skolēniem notiek biznesa stundas, kurās Karjeras nedēļas laikā novada uzņēmēji viesojas pie skolēniem un dalās savā pieredzē par savas profesijas izvēli un karjeras veidošanas stāstā. Uzņēmēji sniedz arī savu skatījumu no darba devēja puses, kādu darbinieku, ar kādām prasmēm un kompetencēm, tie vēlas redzēt savā uzņēmumā.

Mana profesija - nākotnes profesija

Norises laiks:

18-10-2019

9:20 - 14:30

Norises vieta:

Rūjienas vidusskola, Rīgas iela 30, Rūjiena

Rūjienas vidusskolas 4.-6. klašu skolēni iepazīst profesijas IT jomā, uzzina par šīs jomas daudzveidīgajām iespējām, veidojot savu iespējamo karjeru. Līdz ar tehnoloģiju attīstību, skolēni apzina jaunu profesiju rašanās iespējas, kā arī praktiski darbojas, dažādojot pieredzi tehnoloģiju pasaulē.  

Karjeras nedēļas pasākums 3.-4.klašu grupai

Norises laiks:

16-10-2019

8:30-13:00

Norises vieta:

Carnikavas pamatskola, Nākotnes iela 1, Carnikava

Carnikavas 3. un 4. klašu skolēni piedalās sarunā par profesijām un prasmēm kādreiz un šodien. Veido aktīvas sarunas ar saviem vienaudžiem par nākotnes profesijām, kā arī izspēlē spēli par profesijām Kahoot platformā.

Draugos ar ķepām

Norises laiks:

17-10-2019

10:00

Norises vieta:

Trikātas pamatskola, "Gaismaskalns", Trikātas pagasts

Skolēni nodarbības laikā apzina karjeras izglītības iespējas, iepazīstot profesijas, kas saistītas darbā ar dzīvniekiem – robežsardze, policija, kinologs, grūmers, vetārsts. Noskaidro, kādas īpašības, prasmes, zināšanas nepieciešamas, lai varētu strādāt konkrētajā profesijā.

Karjeras iespēju diena LU

Norises laiks:

18-10-2019

Norises vieta:

Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga

Suntažu vidusskolas 10.-12. klašu skolēni apmeklē Latvijas Universitātes organizētajās Karjeras iespēju dienas 2019, kuras tēma ir 21. gadsimta prasmes. Skolēni noskaidros pieprasītākās prasmes, ko darba devēji sagaida no saviem darbiniekiem mūsdienās, kā arī definēt, ko tieši ietver sevī  "cietās" (hard - ang.) un "mīkstās" (soft- ang.) prasmes.

Kokneses internātpamatskola dodas iepazīt AS Latvijas finieris

Norises laiks:

16-10-2019

11.30

Norises vieta:

AS “Latvijas finieris", Finieru iela 6, Rīga

Kokneses internātpamatskolas 7.-9. klašu skolēni dodas ekskursijā uz AS “Latvijas finieris”, lai iepazītu uzņēmuma darba specifiku, pārstāvētās profesijas un uzzinātu par prasmēm un kompetencēm, kas nepieciešamas, lai strādātu kādā no uzņēmuma pārstāvētajām specialitātēm.

Ceļojums nākotnē!

Norises laiks:

16-10-2019

Norises vieta:

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Liepājas iela 31, Kuldīga

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 7. klašu skolēni dodas ekskursijā uz Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, lai iepazītos ar tehnikumā apgūstamajām profesijām, to darba specifiku un nākotnes karjeras iespējām.

Mēs - sava novada nākotnes veidotāji

Norises laiks:

17-10-2019

13.00

Norises vieta:

Riebiņu centrālā bibliotēka, Saules iela 8b, Riebiņi

Skolēniem notiek tikšanās ar Preiļu novada attīstības daļas pārstāvi, lai izzinātu iespējas uzņēmējdarbībā savā reģionā, reģiona uzņēmējdarbības aspektus un nodarbinātības vīziju.

Plāno un dzīvo savu laiku apzināti

Norises laiks:

14-10-2019

9.00

Norises vieta:

Ludzas pilsētas ģimnāzija , Blaumaņa iela 4, Ludza

Ludzas pilsētas ģimnāzijas 7.-9. klašu skolēniem notiek nodarbības, kuru laikā skolēni apgūst zināšanas un iemaņas, kā plānot savu laiku apzināti, nodalot un plānojot laiku sev, mācībām, atpūtai, nākotnes karjeras plānošanai, mērķu izvirzīšanai, kā arī vēlamās nākotnes profesijas vizualizēšanai.

Profesionālās iespējas metālapstrādē

Norises laiks:

17-10-2019

Norises vieta:

Preiļi

Rugāju novada vidusskolas 5.-9. klašu skolēniem 17. un 18. oktobrī notiek nodarbība metālapstrādes darbnīcā Preiļos, kuras laikā reālā darba vidē jaunieši iepazīst šajā nozarē nodarbinātās profesijas, kā arī uzzina par prasmēm un kompetencēm, kas nepieciešamas, lai strādātu metālapstrādes jomā.

Apstājies, ieklausies VTDT Priekuļos

Norises laiks:

15-10-2019

Norises vieta:

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums Egļu gatve 9, Priekuļi

Pie Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma audzēkņiem 15. un 16. oktobrī viesojas skolas absolventi, lai pastāstītu un dalītos pieredzē par savas karjeras veidošanu un profesionālajiem izaicinājumiem konkrētajā jomā.

Apstājies, ieklausies VTDT Cēsīs

Norises laiks:

15-10-2019

Norises vieta:

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums Valmieras iela 19, Cēsis

Pie Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma audzēkņiem 15. un 16. oktobrī viesojas skolas absolventi, lai pastāstītu un dalītos pieredzē par savas karjeras veidošanu un profesionālajiem izaicinājumiem konkrētajā jomā.

Nākotnes cilvēka profils

Norises laiks:

16-10-2019

9.00; 11.00

Norises vieta:

Rožupes pamatskola, Skolas iela 2, Rožupe

Rožupes pamatskolas 1.-9. klašu skolēni piedalās sarunā par nākotnes sabiedrību, nākotnes profesijām un prasmēm, kas būs nepieciešamas un pieprasītas, lai varētu veidot veiksmīgu karjeru. Skolēni grupās veido nākotnes cilvēka profilu un prezentē to citiem skolēniem.

Profesiju daudzveidība komunikācijas un mediju nozarē

Norises laiks:

18-10-2019

Norises vieta:

Ēdoles pamatskola, Ēdole

Ēdoles pamatskolas 5.-9. klašu skolēni tiekas ar komunikācijas un mediju nozares speciālistiem, kura laikā skolēni gūst priekšstatu par žurnālista, fotogrāfa, video operatora un videomontāžas speciālista profesijām un par nākotnes izaicinājumiem šajā nozarē.

Profesijas manā ģimenē

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Kocēnu pamatskola, Alejas iela 2, Kocēnu novads

Karjeras nedēļas laikā Kocēnu pamatskolas 1.-6. klašu skolēni  sociālo zinību un klases audzināšanās stundās iepazīst vecāku, radinieku, skolas absolventu izvēlētās profesijas – kas nepieciešams, lai kļūtu par profesionāli savā jomā, kādas prasmes nepieciešamas un citi aktuāli jautājumi, kas saistīti ar karjeras veidošanu un attīstīšanu. Skolēni veido arī zīmējumus par nākotnes profesijām un profesijām savā ģimenē. Zīmējumi tiks izstādīti skolas izstādē.

Tikšanās ar karjeras konsultanti

Norises laiks:

17-10-2019

Norises vieta:

Vārmes pamatskola, Vārmes pagasts

Pasākuma laikā Vārmes pamatskolas 8.-9. klašu skolēni tiekas ar pedagoģi karjeras konsultanti Lieni Pļaviņu, kura kopā ar skolēniem diskutē par karjeras atbalstu, izglītības aktualitātēm un nākotnes profesijām un to izaicinājumiem.

Kolāža Mana nākotnes profesija.

Norises laiks:

16-10-2019

Norises vieta:

Priežmalas pamatskola Skolas iela 6 Aglonas novads

Priežmalas pamatskolas 7.-9. klašu skolēni pasākumā runā par nākotnes profesijām un nepieciešamajām prasmēm, kuras nepieciešamas konkrēto profesiju pārstāvjiem. Pēc sarunas skolēni veido kolāžu par nākotnes profesijām.

Mediķis un palīdzība

Norises laiks:

16-10-2019

11:00-13:00

Norises vieta:

Rīgas 1. Medicīnas koledža, Tomsona iela 37, Rīga

Rojas vidusskolas 7.-12. klašu skolēni viesojas Rīgas 1.Medicīnas koledžā, kurā piedalās divās interaktīvās nodarbībās par izglītības iespējām un darba tirgus tendencēm medicīnas nozarē. Nodarbību laikā skolēni uzzinās, kā palīdzēt sev un citiem (pirmā medicīniskā palīdzība). 

Uzņēmējdarbība Latgalē

Norises laiks:

18-10-2019

13.30-15.30

Norises vieta:

Baltinavas vidusskola, Krāslavas iela 22, Baltinava

Baltinavas vidusskolas 10.-12. klašu skolēni tiekas ar Latgales plānošanas reģiona pārstāvjiem, lai iepazītu uzņēmējdarbības un tūrisma jomas Latgales reģionā, kā arī par iespējām veidot savus uzņēmumus un attīstīt savu uzņēmējdarbību šajā reģionā. Tikšanās rīkota sadarbībā ar Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru.

Orientējies profesijās

Norises laiks:

15-10-2019

Norises vieta:

Cēsu 2. pamatskola, Gaujas iela 45, Cēsis

Cēsu 2. pamatskolas 1.-9. klašu skolēni un pedagogi piedalās interaktīvā spēlē, kurā izmantoti divdimensiju kodi jeb QR kodi, lai varētu apskatīt informāciju īsā laika brīdī. Skolas gaiteņos izvietoti QR kodi, zem kuriem paslēpti dažādi jautājumi par profesijām. Katrs izmanto iespēju starpbrīžos noskenēt kādu no QR kodiem un atbildēt uz sagatavotajiem jautājumiem.

Manu vecāku profesija - mans lepnums

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Aglonas vidusskola, Daugavpils iela 6, Aglona

Karjeras nedēļas laikā Aglonas vidusskolas skolēni klases  stundās  iepazīstas ar vecāku profesijām. Vecāki pastāsta, kā izvēlējušies profesiju, kurā strādā tagad, kādi bija izvēles galvenie kritēriji, lai veidotu karjeru konkrētā jomā.

Uzņēmēju dienas Mārupē 2019 1.diena

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Biznesa Vēstniecība, Tīraine, Jelgavas ceļš 3, Mārupes novads

Pasākums organizēts, lai iepazīstinātu skolēnus ar uzņēmumu darba specifiku un iespēju praktiski darbojoties iepazīt dažādas profesijas, uzdot sev interesējošus jautājumus. Mājražotāju, amatnieku un mākslinieku apvienošanu kopā pasākumā – “Iepazīsti un izmēģini meistara arodu”, kurā skolēni var izmēģināt un iepazīt dažādas amatnieku un mājražotāju profesijas.

 • plkst.08:00 – 16:00 seminārs - darbnīca «BIZNESS + SOCIĀLAIS MĒRĶIS = SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA» -
 • plkst.19:00 – 21:00 VakarĒŠANA ar ANDRI RUMĪTI (ģimenes restorāna ”Hercogs” Andra stāsti un kulinārija

Uzņēmēju dienas Mārupē 2019 2.diena

Norises laiks:

15-10-2019

Norises vieta:

Biznesa Vēstniecība, Tīraine, Jelgavas ceļš 3, Mārupes novads

Pasākums organizēts, lai iepazīstinātu skolēnus ar uzņēmumu darba specifiku un iespēju praktiski darbojoties iepazīt dažādas profesijas, uzdot sev interesējošus jautājumus. Mājražotāju, amatnieku un mākslinieku apvienošanu kopā pasākumā – “Iepazīsti un izmēģini meistara arodu”, kurā skolēni var izmēģināt un iepazīt dažādas amatnieku un mājražotāju profesijas.

 • plkst.13:30 – 15:00 praktiskā lekcija par karjeras izvēli un veidošanu. Lektore – Daiga Vintere. Lekcijā piedalās 12.klašu skolēni (Mārupes Valsts ģimnāzija)
 • plkst.16:00 – 18:00 “Kontaktu pēcpusdiena” + tīklošanās + īss ieskats digitālajā mārketingā.

Uzņēmēju dienas Mārupē 2019 3. diena

Norises laiks:

16-10-2019

Norises vieta:

Biznesa Vēstniecība, Tīraine, Jelgavas ceļš 3, Mārupes novads

Pasākums organizēts, lai iepazīstinātu skolēnus ar uzņēmumu darba specifiku un iespēju praktiski darbojoties iepazīt dažādas profesijas, uzdot sev interesējošus jautājumus. Mājražotāju, amatnieku un mākslinieku apvienošanu kopā pasākumā – “Iepazīsti un izmēģini meistara arodu”, kurā skolēni var izmēģināt un iepazīt dažādas amatnieku un mājražotāju profesijas.

 • plkst.09:00 – 16:00 skolēnu ekskursijas uz Mārupes novada uzņēmumiem (Jaunmārupes pamatskola, Mārupes pamatskola, Mārupes vidusskola)
 • plkst.10:00 – 16:00 iespēja apmeklēt  mājražotāju, amatnieku un mākslinieku apvienošanu kopā pasākumā “Iepazīsti un izmēģini meistara arodu” -Mārupes Kultūras nama zālē
 • plkst.17:00 – 19:00 lekcija “Par 2 h zinošāks” , kurā iepazīstina ar digitālo mārketingu. Norises vieta “Biznesa Vēstniecība”, Tīraine, Jelgavas ceļš 3, Mārupes novads.

Uzņēmēju dienas Mārupē 2019 4. diena

Norises laiks:

17-10-2019

Norises vieta:

Biznesa Vēstniecība, Tīraine, Jelgavas ceļš 3, Mārupes novads

Pasākums organizēts, lai iepazīstinātu skolēnus ar uzņēmumu darba specifiku un iespēju praktiski darbojoties iepazīt dažādas profesijas, uzdot sev interesējošus jautājumus. Mājražotāju, amatnieku un mākslinieku apvienošanu kopā pasākumā – “Iepazīsti un izmēģini meistara arodu”, kurā skolēni var izmēģināt un iepazīt dažādas amatnieku un mājražotāju profesijas.

 • plkst. 13:00 – 15:00 SMU izstādes atklāšana VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads.
 • plkst.19:00 – 21:00 NEVEIKSMES STĀSTU VAKARS #2 - ”Biznesa ČP” un SMART GAMES, kurā piedalās uzņēmuma «SilJa» valdes locekle Silva Jeromanova-Maura - «Biznesa Vēstniecība”, Tīraine, Jelgavas ceļš 3, Mārupes novads.

Uzņēmēju dienas Mārupē 2019 Mārupes novada uzņēmēju gada balva

Norises laiks:

18-10-2019

Norises vieta:

Mārupes Kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupe

Pasākums organizēts, lai iepazīstinātu skolēnus ar uzņēmumu darba specifiku un iespēju praktiski darbojoties iepazīt dažādas profesijas, uzdot sev interesējošus jautājumus. Mājražotāju, amatnieku un mākslinieku apvienošanu kopā pasākumā – “Iepazīsti un izmēģini meistara arodu”, kurā skolēni var izmēģināt un iepazīt dažādas amatnieku un mājražotāju profesijas.

 • plkst.18:00 - 23:00 “Mārupes novada uzņēmēju gada balva”. – Mārupes novada uzņēmēju dienas vakara pasākums ar svinīgo “Mārupes novada uzņēmēju gada balvas” pasniegšana.

Zīmējumu izstāde "Laika mašīna"

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Siguldas 1. pamatskola, Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda

Siguldas 1. pamatskolas 1.-6. klašu skolēni Karjeras nedēļas laikā domā par savu nākotnes profesiju, attēlo to zīmējumā. Skolā veido zīmējumu izstādi “Laika mašīna”, kurā var redzēt visus skolēnu radītos darbus un iepazīties ar nākotnes profesijām.

Karjeras stunda klašu kolektīvos

Norises laiks:

14-10-2019

8.30

Norises vieta:

Gulbenes 2.vidusskola, Līkā iela 21, Gulbene

Klases audzinātāji uzaicina noteiktas profesijas pārstāvi, kas stāsta par savu profesiju, tās iegūšanas iespējām, darba vidi, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Prezentē labās prakses piemērus. Iepazīstina skolēnus ar darbā izmantojamiem instrumentiem, darba rīkiem. Ieinteresē skolēnus domāt par šo profesiju. Skolēniem rada priekšstatu par profesijā nozīmīgām prasmēm un mācību priekšmetiem, kuras var iegūt skolā.

Manas nākotnes izvēle

Norises laiks:

15-10-2019

8.40 - 14.35

Norises vieta:

Strenču novada vidusskola, Rīgas iela 13,Strenči

Pie Strenču novada vidusskolas 1.-9. klašu skolēniem viesojas vecāki, absolventi, uzņēmumu darbinieki, kuri stāsta par savu profesiju, par savas profesijas izvēli, profesijā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kā arī karjeras izvēli un tās attīstību.

Nākotnes profesija Rubenes pamatskolā

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Rubenes pamatskola, Valmieras iela 1, Rubene

Pie Rubenes pamatskolas 1.-9. klašu skolēniem viesojas vecāki, absolventi, uzņēmumu darbinieki, kuri stāsta par savu profesiju, par savas profesijas izvēli, profesijā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kā arī karjeras izvēli un attīstību.

RTA - nākotnes profesiju kalve

Norises laiks:

16-10-2019

9.30

Norises vieta:

Viļānu vidusskola, Rēzeknes iela 1a, Viļāni

Pie Viļānu vidusskolas 7.-12. klašu skolēniem viesojas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvji, lai iepazīstinātu ar akadēmijā apgūstamajām studiju programmām, saistot tās ar nākotnē pieprasītākajām profesijām.

Mēs par ilgtspējīgu modes industriju

Norises laiks:

17-10-2019

15.00

Norises vieta:

PIKC Liepājas Valsts tehnikums, Ventspils iela 51, Liepāja

!Kontaktinformācija:

Ligita Reimane – e-pasts: ligita.reimane@lvt.lv, tālr. 29735843

7.-12. klašu skolēnu un profesionālo skolu audzēkņi aicināti piedalīties Liepājas Valsts tehnikuma organizētajās radošajās darbnīcās, kas saistītas ar modes industriju:

 • viedapģērbu izgatavošana - LED aproces
 • otrā iespēja  lietotiem apģērbiem.

Pasākumam obligāta iepriekšēja pieteikšanās, sazinoties ar Ligitu Reimani, tālr. 29735843, e-pasts: ligita.reimane@lvt.lv

Jelgavas novada Karjeras diena

Norises laiks:

17-10-2019

09:30 - 14:00

Norises vieta:

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Jelgavas iela 7, Zaļenieku pagasts

!Kontaktinformācija:

Dace Vīpule-Kuļika, e-pasts: dace.vipule-kulika@jelgavasnovads.lv

Jelgavas novada Karjeras dienā 7.-12. klašu un profesionālo skolu jauniešiem iespēja piedalīties nodarbībā "Iedvesmas stunda", kā arī iepazīties ar dažādu profesionālās izglītības iestāžu un augstskolu stendiem un to piedāvātajām izzinošajām aktivitātēm.

Pasākumam obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 7. oktobrim. Dace Vīpule-Kuļika, e-pasts: dace.vipule-kulika@jelgavasnovads.lv

Diskusiju pēcpusdiena Karjeras ceļš

Norises laiks:

17-10-2019

14:00

Norises vieta:

Ventspils Jauniešu māja, Kuldīgas iela 13, Ventspils

Publiska diskusija 10-12. klašu skolēniem, kurā piedalās vairāku profesiju pārstāvji, sniedzot skolēniem informāciju par savu karjeras ceļu, izglītības izvēli un tās ietekmi uz tālāko virzību pa karjeras kāpnēm.

Pasākumam iepriekš jāpiesakās pie savas skolas pedagoga karjeras konsultanta.

Izglītības iespējas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Norises laiks:

16-10-2019

14.00

Norises vieta:

Vaboles vidusskola, Vabole, Vaboles pag.

Pie Vaboles vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem viesojas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvji, lai iepazīstinātu ar akadēmijā apgūstamajām studiju programmām, studiju iespējām akadēmijā, kā arī iepazīstinātu ar tām profesijām, kas būs pieprasītas nākotnē.

No CV līdz DARBAM - RVT Kr.Valdemāra 1c

Norises laiks:

15-10-2019

10:10 - 11:35

Norises vieta:

PIKC Rīgas Valsts tehnikums, Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga

15. un 16. oktobrī Rīgas Valsts tehnikuma 4. kursa audzēkņiem pasākuma laikā iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem: Kā atlasīt piemērotās vakances? Kā sagatavot atbilstošu CV un motivācijas vēstuli? Kā prezentēt sevi darba intervijā?

No CV līdz DARBAM - RVT Dārzciema 70

Norises laiks:

15-10-2019

10:10 - 11:35

Norises vieta:

PIKC Rīgas Valsts tehnikums, Dārzciema iela 70, Rīga

15. un 16. oktobrī Rīgas Valsts tehnikuma 4. kursa audzēkņiem pasākuma laikā iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem: Kā atlasīt piemērotās vakances? Kā sagatavot atbilstošu CV un motivācijas vēstuli? Kā prezentēt sevi darba intervijā?

Nākotnes profesijas Latvijā un pasaulē

Norises laiks:

16-10-2019

9.50

Norises vieta:

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi

Pie Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 10.-12. klašu skolēniem viesojas Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvis, kas iepazīstina ar aktualitātēm darba tirgū, nākotnes profesijām un prasmēm, kā arī, kādas profesijas varētu būt pieprasītas nākotnes darba tirgū.

Kolāžu izstāde Es profesijā

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Ilūkstes Raiņa vidusskola, Raiņa iela 49, Ilūkste

Ilūkstes Raiņa vidusskolas un Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās skolas 1.-6. klašu skolēni Karjeras nedēļas laikā veido kolāžu “Es profesijā”. Visi darbi pieejami apskatei skolā veidotajā izstādē.

Izstāde notiek no 14. līdz 18. oktobrim.

Profesijas izpēte - policists

Norises laiks:

17-10-2019

10:50

Norises vieta:

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Viļānu iela 2, Rēzekne

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 10.-12. klašu skolēni apmeklē un iepazīst profesijas policijā. Notiek tikšanās ar policijā strādājošajiem darbiniekiem, iepazīstot profesiju daudzveidību, to specifiku, darba raksturu, pienākumus, darba vidi, darbā izmantotās iekārtas, darba raksturu. Skolēni diskutē, kāpēc ir vajadzīgs šāds profesionālis, kāds ir viņa darba rezultāts? Veselības faktori profesijas izvēlē. Prasmju, interešu un profesionālās darbības sasaiste. Nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas, kādas nepieciešamas, lai varētu strādāt profesijā. Prasības, ko profesija izvirza strādājošajiem. Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt, lai labi veiktu šo darbu?
Izglītības iespējas pēc vidusskolas. Kādi mācību priekšmeti svarīgi, lai sekmīgi sagatavotos turpmākajām studijām un turpmākajām karjeras iespējām.

Vecāki-profesionāļi

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, Gaismas iela 17, Lielvārde

Karjeras nedēļas laikā pie Edgara kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Lielvārdes pamatskolas, Jumpravas pamatskolas un Lēdmanes pamatskolas 1.-6. klašu skolēniem viesojas skolēnu vecāki, lai stāstītu par savām profesijām, profesionālajiem izaicinājumiem, prasmēm un iemaņām, kādām jābūt, lai varētu strādāt konkrētajā profesijā, kā arī to nākotnes perspektīvām.

Pielaiko nākotnes profesiju!

Norises laiks:

17-10-2019

10.25- 14.40

Norises vieta:

Auces vidusskola, Mātera iela 11, Auce

Pie Auces vidusskolas 8. klašu skolēniem un Bēnes vidusskolas 1., 2., 3., 7. un 8. klašu skolēniem viesojas K komanda (improvizācijas teātra aktieri) un vada interaktīvas nodarbības,  izmantojot lomu spēles par nākotnes profesiju daudzveidību, par vispārīgām un specifiskām prasmēm, kuras nepieciešamas konkrēto profesiju pārstāvjiem.

Īsteno sapni par savu biznesu!

Norises laiks:

16-10-2019

14.00 - 15.30

Norises vieta:

Daugavpils Valsts ģimnāzija, Cietokšņa iela 33, Daugavpils

!Kontaktinformācija:

Santu Čeirāne – e-pasts: ceirane@inbox.lv, tālr. 29196866

Pasākums 10.-12. klašu, profesionālo skolu jauniešiem un koledžu un augstskolu studentiem, kurā iespēja uzzināt un izprast, kas ir bizness un uzņēmējdarbība, kā līdz tam nonākt.  Savā pieredzē  par savu uzņēmējdarbības veidošanu  dalās jaunie uzņēmēji, veidojot diskusiju, kā iespējams attīstīt savu karjeru biznesa jomā, kā uzņēmējspējas palīdz karjeras izaugsmē. Jaunieši diskutē arī par jautājumu, vai  uzņēmējs  ir nākotnes profesiju Top 10. Pasākuma gaitā jauniešiem būs arī  iespēja apliecināt savus talantus, piedaloties erudīcijas spēlē un  ģenerējot biznesa idejas.

Pasākumam obligāta iepriekšēja pieteikšanās, sazinoties ar Santu Čeirāni – e-pasts: ceirane@inbox.lv, tālr. 29196866

Iepazīšanās ar arhivāra profesiju

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Siguldas zonālais valsts arhīvs, Institūta iela 2B, Sigulda

Siguldas skolu 7.-9. klašu skolēni Karjeras nedēļas laikā apmeklē Siguldas zonālo valsts arhīvu un iepazīstas ar arhivāra profesiju, galvenajiem darba pienākumiem, prasmēm un kompetencēm, kurām jāpiemīt, strādājot šajā profesijā, kā arī izzina profesijas profesionālos izaicinājumus.

Tikšanās ar Rekrutēšanas un atlases centra pārstāvjiem

Norises laiks:

16-10-2019

13.30

Norises vieta:

Gulbenes 2.vidusskola, Līkā iela 21, Gulbene

Pie Gulbenes 2. vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem viesojas pārstāvji no Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Rekrutēšanas un atlases centra, kuri iepazīstina ar prasībām, kas nepieciešamas, lai iestātos un varētu studētu Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, apgūstot virsnieka profesiju vai kļūtu par karavīru.

Start-up vasarā Strenču novada vidusskolā

Norises laiks:

16-10-2019

13.10 - 14.10

Norises vieta:

Strenču novada vidusskola, Rīgas iela 13, Strenči

Strenču novada vidusskolas 7.-9. klašu skolēni pie brīvā mikrofona dalās savā vasaras darbu pieredzē un atziņās par gūtajām prasmēm un iemaņām, galvenajiem darba pienākumiem vasaras darbā. 

Start - up vasarā Rubenes pamatskolā

Norises laiks:

18-10-2019

13.10. - 14.10.

Norises vieta:

Rubenes pamatskola, Valmieras iela 1, Rubene

Rubenes pamatskolas 7.-9. klašu skolēni pie brīvā mikrofona dalās savā vasaras darbu pieredzē un atziņās par gūtajām prasmēm un iemaņām, galvenajiem darba pienākumiem vasaras darbā. 

3D drukāšana un tās pielietojumi dažādās jomās

Norises laiks:

14-10-2019

10.15

Norises vieta:

Viļānu vidusskola, Rēzeknes 1a, Viļāni

Viļānu vidusskolas 1.-6. klašu skolēni iepazīst jaunākās tehnoloģijas – 3D drukāšanu – procesu un pielietošanas iespējām dažādās jomās (medicīna, dizains, pētniecība u.c. nozares).  

Iepazīsti Ventspils uzņēmumus!

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Ventspils pilsēta (dažādas adreses)

Ventspils skolu 1.-12. klašu skolēni Karjeras nedēļas laikā apmeklē dažādus Ventspils pilsētas uzņēmumus un organizācijas, lai iepazītos ar ražošanas un pakalpojuma sniegšanas procesu un tajā esošajām un nepieciešamajām profesijām.

Pasākumam obligāta iepriekšēja pieteikšanās pie skolas pedagoga karjeras konsultanta.

Izzinām PIKC Rīgas Valsts tehnikums praktisko mācību centru

Norises laiks:

15-10-2019

Norises vieta:

PIKC Rīgas Valsts tehnikums, Dārzciema iela 70, Rīga

Rīgas 64. vidusskolas 7.-9. klašu skolēni apmeklē Rīgas Valsts tehnikumu un iepazīst profesionālās izglītības iespējas tehnikumā, tajā apgūstamās profesijas, piedāvātos interešu izglītības pulciņus, kā arī darbojas meistardarbnīcās

Fotoizstāde Mirklis profesijā

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Ilūkstes Raiņa vidusskola, Raiņa iela 49, Ilūkste

Ilūkstes Raiņa vidusskolas un Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 7.-12. klašu skolēni veido foto galeriju par tuvākajā apkārtnē esošajām profesijām.
Katrs dalībnieks izvēlas 1 - 3 profesijām (nofotografē profesiju pārstāvjus un uzraksta nosaukumu). Katra klase apkopo prezentācijā apskatītās profesijas un nosūta to pedagogam karjeras konsultantam. Iesūtītās fotogrāfijas par Ilūkstes novadā pārstāvētajām profesijām apkopo un izveido fotoizstādi skolās. Izstāde notiek no 14. līdz 18. oktobrim.

Mans darbs šodien un rīt

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, Gaismas iela 17, Lielvārde

Pie Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Lielvārdes pamatskolas, Jumpravas pamatskolas un Lēdmanes pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem Karjeras nedēļas laikā viesojas uzņēmēji un dažādu profesiju pārstāvji, lai dalītos pieredzē par ceļu līdz savas profesijas iegūšanai, uzņēmuma veidošanu  un attīstības plāniem nākotnē.

No šodienas līdz nākotnes profesijai

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Auces vidusskola, Mātera iela 11, Auce

Karjeras nedēļas laikā Auces un Bēnes vidusskolu skolēniem pedagogu un karjeras konsultanta vadībā notiek nodarbības atbilstoši katram vecuma posmam, pielietojot daudzveidīgas interaktīvas metodes, kuru laikā skolēni izzina dažādas nākotnes profesijas, runā par pieprasītākajām prasmēm nākotnē un iespējām pilnveidot karjeras vadības prasmes savas nākotnes profesijas izvēlē. Katra klase gatavo klases durvju un stendu noformējumu “Nākotnes profesijas”.

Erudīcijas spēle Kas? Kur? Kad? - Futurologi runā!

Norises laiks:

17-10-2019

15.30

Norises vieta:

Daugavpils Krievu vidusskola - licejs, Tautas iela 59, Daugavpils

!Kontaktinformācija:

Ilona Peipiņa, e-pasts karjerakaskurkad2018@inbox.lv, tālr. 29778837

Daugavpils Krievu vidusskolas – licejā notiek izglītojošas spēles, kuru laikā skolu komandas sacenšas atjautībā un erudīcijā par izglītības, profesiju klāsta, darba tirgus tendenču jautājumiem. Skolēni mēģinās arī rast atbildes par futurologu un citu zinātnieku izvirzītajām tēzēm un prognozēm par pasaules nākotnes  attīstības tendencēm un cilvēka lomu tajā.

Pasākumam obligāta iepriekšēja pieteikšanās, sazinoties ar Ilonu Peipiņu: e-pasts karjerakaskurkad2018@inbox.lv, tālr. 29778837

Tējas darbnīca

Norises laiks:

18-10-2019

Norises vieta:

Siguldas 1. pamatskola, Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda

Siguldas pamatskolas 1.-4. klašu skolēni iepazīsies ar maza uzņēmuma vadīšanu, uzņēmējam nepieciešamajām prasmēm un iemaņām.

Profesijas animācijā

Norises laiks:

17-10-2019

9.00 - 14.30

Norises vieta:

Strenču novada vidusskola, Rīgas iela 13, Strenči

Strenču novada vidusskolas 3.-7. klašu skolēni iepazīs profesijas  animācijas veidošanā, profesionālu animatoru vadībā praktiski tiks veidotas animācijas filmas.

Robotika - saistoša lietišķā zinātne

Norises laiks:

16-10-2019

8.40

Norises vieta:

Viļānu vidusskola, Rēzeknes 1a, Viļāni

Viļānu vidusskolas skolēni ieskatīsies robotikas pasaulē - stāstījums,  demonstrējumi, praktiski uzdevumi tehniskajā jaunradē, kas veicina prasmi orientēties tehnikas un zinātnes pasaules daudzveidībā, apzināties iegūto zināšanu un prasmju vērtību un lomu tehniskajās profesijā

Izzini PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Norises laiks:

17-10-2019

Norises vieta:

PIKC Rīgas Valsts tehnikums, Dārzciema iela 70, Rīga

Rīgas Igauņu pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem iespēja iepazīt profesionālās izglītības iespējas PIKC Rīgas Valsts tehnikumā, tajā apgūstamās profesijas, iepazīties ar interešu izglītības pulciņu iespējām un darboties meistardarbnīcās.

Pirms ielogošanās nākotnē

Norises laiks:

16-10-2019

Norises vieta:

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, Gaismas iela 17, Lielvārde

Vecāko klašu skolēni iepazīsies ar interneta resursiem (www.niid.lv, www.facebook.com/TavaiKarjerai/, www.twitter.com/TavaiKarjerai/, visc.gov.lv/profizglitiba/nozkval.shtml) dažādu ar karjeru saistītu aktualitāšu uzzināšanai un savas nākotnes karjeras plānošanai. Pasākuma laikā tiks izmantoti dažādi video materiāli www.youtube.co/channel/UceyFyVRRYaXtOxri4PV4rYg/featured un organizēta diskusija.

Ražots Aucē

Norises laiks:

16-10-2019

14:00 – 15:30

Norises vieta:

SIA “Tehnika”, Tehnikas iela 14, Auce

Skolēni dodas ekskursijā uz Auces novada iekārtu izgatavošanas un metālapstrādes uzņēmumu, kurā iepazīst uzņēmuma darbību, uzzina par mašīnbūves un metālapstrādes nozares profesijām un tām nepieciešamajām vispārējām un profesionālajām prasmēm. Pēc ekskursijas notiek diskusijas par to, ko es varu darīt jau skolas laikā, lai pilnveidotu savas prasmes un mērķtiecīgi izvēlētos savu nākotnes nodarbošanos.

Kas ir nākotnes profesija?

Norises laiks:

14-10-2019

15.30

Norises vieta:

Piebalgas iela 3, Cēsis

!Kontaktinformācija:

Rita Bībere, rita.bibere@gmail.com

10.-12. klašu skolēni aicināti piedalīties diskusija "Kas ir nākotnes profesija".

Pasākumam obligāta iepriekšēja pieteikšanās, sazinoties ar Ritu  Bīberi, e-pasts: rita.bibere@gmail.com

Karjeras nedēļa Salaspils 1. vidusskolā

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Salaspils 1. vidusskola, Lauku iela 1, Salaspils

Karjeras nedēļas laikā Salaspils 1. vidusskolas 1.-6. klašu skolēni pilda darba lapas par savu sapņu profesiju.

Ielogojies nākotnē!

Norises laiks:

15-10-2019

10.00-14.00

Norises vieta:

Hotel Radisson Blu Latvija, Elizabetes iela 55, Rīga

!Kontaktinformācija:

Velta Zdanovska, e-pasts: Velta.Zdanovska@riga.lv

Rīgas pilsētu skolu 8.-12. klašu skolēni piedalās paneļdiskusijā par nākotnes profesijām un prasmēm,  ar sabiedrībā atpazīstamu personu dalību.

Pasākums paredzēts Rīgas pilsētas skolu 800 skolēniem.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, rakstot Veltai Zdanovskai uz e-pastu: velta.zdanovska@riga.lv

Mācies būvniecību!

Norises laiks:

16-10-2019

No plkst.14.00

Norises vieta:

Dzīvojamais kvartāls Robežu iela 1, Dreiliņi Strandeck birojs, Siltuma iela 10, Rīga

10.-12. klašu skolēni tiekas  ar profesionāļiem un apmeklē dzīvojamo kvartālu Robežu ielā 1, Dreiliņus un Strandeck biroju Siltuma ielā 10, Rīgā, lai iepazītos ar moderniem mājokļiem modernā pilsētvidē  un uzzinātu, kā to panākt.  Ēku konstruktīvā noturība un speciālistu atbildība.

Augstskolu diena Gulbenes novadā

Norises laiks:

15-10-2019

10.00 - 14.00

Norises vieta:

Gulbenes novada valsts ģimnāzija, Skolas iela 10, Gulbene

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā un Gulbenes 2. vidusskolā viesojas 4 Latvijas augstskolu pārstāvji. Tikšanās laikā jebkurš 7.-12. klašu skolēns un profesionālo skolu audzēkņi un citi interesenti var tikties ar katras augstskolas pārstāvjiem un iegūst sev interesējošo informāciju. Augstskolu pārstāvji prezentē savu skolu piedāvājumu un izglītības/studiju iespējas skolā un rosina skolēnus veidot diskusijas par nākotnes izglītības iespējām.

Nākotnes profesijas Latvijā un pasaulē

Norises laiks:

18-10-2019

10.40

Norises vieta:

Vārkavas vidusskola, Skolas iela 4, Vecvārkava

Vārkavas vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem notiek lekcija-diskusija, kurā Nodarbinātības valsts aģentūras speciālists sniedz jaunāko pieejamo informāciju par darba tirgus aktualitātēm, jaunākajām profesijām, kā arī jauniešiem pašiem iespēja praktiski darboties, izsakot savas domas par nākotnes darba tirgus iespējām un nākotnes profesijām Latvijā.

Karjeras nedēļas aktivitātes Cēres pamatskolā

Norises laiks:

14-10-2019 - 18-10-2019

Norises vieta:

Cēres pamatskola, Cēres pagasts, Kandavas novads

Karjeras nedēļas laikā Cēres pamatskolas pedagogi un skolēni ir parūpējušies par tematiskām aktivitātēm:

 • "Mana nākotnes profesija" 3.-4.klašu skolēniem (kolāžu veidošana)
 • klases audzināšanas stundas karjeras tematikā 7.-9. klašu skolēniem (viesojas novada pedagogs karjeras konsultants)
 • mācību ekskursija uz Saeimu 5., 7., 8. klašu skolēniem (politiķa karjeras iepazīšana)
 • tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem visas skolas skolēniem 1.-9. klase.

Karjeras nedēļas aktivitātes Zemītes pamatskolā

Norises laiks:

14-10-2019 - 18-10-2019

Norises vieta:

Zemītes pamatskola, Zemītes pagasts, Kandavas novads

Zemītes pamatskolas pedagogi ir parūpējušies par dažādām aktivitātēm visas Karjeras nedēļas laikā:

 • pirmsskolas grupiņa iepazīs policista profesiju
 • 1.-5. klašu skolēni dosies mācību ekskursijā pie uzņēmēja
 •  6.-7. klašu skolēni mācīsies rakstīt CV un motivācijas vēstuli
 •  8.-9. klašu skolēni dosies uz kokapstrādes uzņēmumu un piedalīsies klases audzināšanas stundās karjeras tematikā (viesojas novada pedagogs karjeras konsultants).

Karjeras nedēļas aktivitātes Kandavas Reģionālajā vidusskolā

Norises laiks:

14-10-2019 - 18-10-2019

Norises vieta:

Kandavas Reģionālā vidusskola, Talsu iela 18A, Kandava

Kandavas Reģionālās vidusskolas pedagogi, vecāki un absolventi ir sagatavojuši interesantas aktivitātes Karjeras nedēļas laikā:

 • 1.-6. klašu skolēniem karjeras konsultanti būs vecāki, kuri pastāstīs par savu karjeru un profesijām
 • 7.-12. klašu skolēniem karjeras konsultanti būs absolventi, kuri pastāstīs par savu karjeru un profesijām
 • pilnīgi visiem skolas skolēniem (1.-12. klase) būs iespēja piedalīties karjeras erudīcijas konkursā un "Darba ballītē" jeb diskotēkā. 

Karjeras nedēļas aktivitātes Kandavas novada Zantes pamatskolā

Norises laiks:

14-10-2019 - 18-10-2019

Norises vieta:

Kandavas novada Zantes pamatskola, Zantes pagasts, Kandavas novads

Karjeras nedēļas laikā Kandavas novada Zantes pamatskolas pedagogi un skolēni ir parūpējušies par tematiskām aktivitātēm visu klašu skolēniem:

 • profesionālo izglītības iestāžu iepazīšana
 • dažādi profesiju piemērotības testi
 • portfolio gatavošana
 • darba iespēju iepazīšana
 • aptaujas par vecāku un nākotnes profesijām
 • dīvaināko profesiju iepazīšana
 • karjeras attīstības atbalsta pasākuma "Iepazīsti uzņēmējus" īstenošana
 • tematiskās klases stundas
 • pagasta un novadu cilvēku iepazīšana
 • dažādi radošie un izziņas uzdevumi.

Karjeras nedēļas aktivitātes Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā

Norises laiks:

14-10-2019 - 18-10-2019

Norises vieta:

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola, Skolas iela 10, Kandava

Karjeras nedēļas laikā pedagogs karjeras konsultants ir sagatavojis dažādas aktivitātes klašu grupām:

 • 1.-4. klašu skolēniem izzinoša spēle "Karjeras ALIAS",  radošais uzdevums "Nākotnes profesionālis"; izziņas uzdevums "Neparastās profesijas"
 • 5.-12. klašu skolēniem izziņas un radošais uzdevums "Iepazīšanās ar nākotni", Karjeras viktorīna par darba pasauli un izglītību.

Mūsu nākotnes profesijas

Norises laiks:

16-10-2019

9.05 - 14.05

Norises vieta:

Pamatskola "Rīdze", Kr.Valdemāra iela 2, Rīga

Skolēni prezentē savus iepriekš sagatavotos darbus par nākotnes profesijām.

 • 1.-3. klase - zīmējumus un stāstus
 • 4.-6. klase - radošos darbus
 • 7.-9. klase - prezentācijas vai video

Pēc prezentācijām kopā ar skolēniem veido nākotnes profesiju galeriju skolas vestibilos un klasēs.

Iniciācijas nozīme jauniešu dzīvē

Norises laiks:

16-10-2019

14.30

Norises vieta:

Rēzeknes tehnikums, Varoņu iela 11a, Rēzekne

Lekcija, kura skolēniem palīdzēs saprast emocionālā brieduma nozīmi darba un profesijas izvēlē. Noskaidros, kā vairot savu konkurētspēju darba tirgū un kas var sekmēt komunikācijas kvalitāti.

Gribu būt policists

Norises laiks:

15-10-2019

10.00

Norises vieta:

Bauskas 2.vidusskola, Dārza iela 9, Bauska

Pie Bauskas 2. vidusskolas skolēniem viesojas Bauskas novada policijas pārstāvji, kuri iepazīstina ar savu darbu, tā darba specifiku, pienākumiem un uzdevumiem, kā arī mācību iestādēm, kur var apgūt policista profesiju.

Profesiju diena

Norises laiks:

15-10-2019

9.00 līdz 13.30

Norises vieta:

Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskola, Ivgulova, Verēmu pagasts

Skolā visas dienas garumā norisinās karjeras atbalsta nodarbības, sevis izvērtēšanas aktivitātes un meistarklases, kas ļauj skolēniem izvērtēt gan savus resursus, gan arī iepazīties ar dažādām darba tirgū nepieciešamajām profesijām un to prasmēm.

 • Notiek profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi, kuros skolēni var paši iejusties konkrētās profesijas lomā.
 • Skolēniem iespējams saņemt informāciju par konkrētu profesiju darba specifiku, izglītības iespējām, kā arī profesijas pieprasījumu darba tirgū.

Ielogojies nākotnē Jēkabpils Valsts ģimnāzijā

Norises laiks:

14-10-2019

11.00 - 12.00

Norises vieta:

Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Jēkabpils

Karjeras nodarbība par nākotnes profesijām.
Kopā ar nodarbību vadītāju aktualizē nākotnes profesiju prasmes. Skolēni no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un Jēkabpils 2. vidusskolas karjeras nodarbības laikā runā un apzinās nākotnes profesijas un iegūst atbildes par nākotnes profesijās nepieciešamajām prasmēm.

Situācija un prognozes darba tirgū Latvijā 14.10.2019.

Norises laiks:

14-10-2019

14.10

Norises vieta:

Rēzeknes 6.vidusskola, Kosmonautu iela 6, Rēzekne

Rēzeknes 6. vidusskolas 9. klašu skolēni piedalās lekcijā, kurā Rēzeknes Nodarbinātības valsts aģentūras speciālists iepazīstina ar esošo situāciju un prognozēm Latvijas darba tirgū, īpaši akcentējot Latgales reģionā izplatītākās un pieprasītākās profesijas un iespējamām profesionālām perspektīvām.

Situācija un prognozes darba tirgū Latvijā 16.10.2019.

Norises laiks:

16-10-2019

14.10

Norises vieta:

Rēzeknes 6.vidusskola, Kosmonautu iela 6, Rēzekne

Rēzeknes 6. vidusskolas 9. klašu skolēni piedalās lekcijā, kurā Rēzeknes Nodarbinātības valsts aģentūras speciālists iepazīstina ar esošo situāciju un prognozēm Latvijas darba tirgū, īpaši akcentējot Latgales reģionā izplatītākās un pieprasītākās profesijas un iespējamām profesionālām perspektīvām.

Ielogojies nākotnē Jelgavā

Norises laiks:

14-10-2019

13.00

Norises vieta:

Jelgavas Valsts ģimnāzija, Mātera iela 44, Jelgava

10.-12.klašu un profesionālo skolu audzēkņiem norisinās lekcija – diskusija, lai skolēniem aktualizētu savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi. Pasākuma laikā pieredzējuši vietējie uzņēmēji dalās pieredzē ar saviem karjeras veiksmes stāstiem, kā arī izskaidros, kā tas, ko viņi pašlaik mācās un izvēlas darīt, ietekmēs viņu nākotnes karjeras iespējas un konkurētspēju darba tirgū nākotnē.

Mana nākotnes profesija PII "Pienenīte"

Norises laiks:

14-10-2019

9.00-11.00

Norises vieta:

PII "Pienenīte" Ezera iela 15, Krāslava

Pasākuma laikā bērni  dalās pieredzē un runā par viņiem zināmajām profesijām, galvenajiem darba pienākumiem, kā arī prasmēm, kādām jāpiemīt katram profesijas pārstāvim.

Mūsu nākotnes profesijas Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Norises laiks:

14-10-2019

9.00-14.00

Norises vieta:

Krāslavas Varavīksnes vidusskola, N.Rancāna iela 4, Krāslava

Karjeras nedēļas laikā (14. – 18. oktobrī) dažādu mācību stundu laikā skolēniem gan stāsta, gan rāda prezentācijas par dažādām nākotnes profesijām, pārrunā redzēto un dzirdēto klases un sociālo zinību mācību stundās. Pēc tām skolēni zīmē un veido paši savas kolāžas par viņu nākotnes profesijām “Mana nākotnes profesija”. Karjeras nedēļas noslēgumā skolēni prezentē savu veikumu. 

Starptautiskā roku mazgāšanas diena

Norises laiks:

15-10-2019

10:00

Norises vieta:

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis Aronsona iela 1, Krāslava

Karjeras nedēļas laikā, kas sakrīt ar Starptautisko roku mazgāšanas dienu 15. oktobrī, audzēkņiem stāsta un rāda animācijas filmas par roku higiēnu un to mazgāšanu. Audzēkņi tiekas arī ar higiēnas speciālistiem, kuri pastāsta par roku higiēnu un savu darbu, izmēģina darbu pie mikroskopa, kā arī piedalās dažādās darbnīcās, piemēram, ziepju burbuļu darbnīcā.

Pasākumam obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 10. oktobra plkst. 12:00, nosūtot pieteikumu (Izglītības iestādes nosaukums, dalībnieku skaits, pedagoga vārds, uzvārds, pedagoga tālruņa numurs) uz e-pasta adresi pii.piladzitis@inbox.lv.

No prasmēm līdz profesijai

Norises laiks:

14-10-2019

9.30-10.30

Norises vieta:

Māteru Jura Kazdangas pamatskola, Ķiršu gatve, Kazdanga

Skolēni tiekas ar divu dažādu profesiju pārstāvjiem un iepazīst leļļu teātra aktiera un kanisterapteita profesijas. Plānotas arī meistarklases, kurā abu profesiju pārstāvji sniegs ieskatu savā darba ikdienā.

No prasmēm līdz profesijai Dzērves pamatskolā

Norises laiks:

14-10-2019

12.00-13.00

Norises vieta:

Dzērves pamatskola, Cīravas pagasts

Skolēni tiekas ar divu dažādu profesiju pārstāvjiem un iepazīst leļļu teātra aktiera un kanisterapteita profesijas. Plānotas arī meistarklases, kurā abu profesiju pārstāvji sniegs ieskatu savā darba ikdienā.

Nākotnes plāni topošajiem absolventiem

Norises laiks:

15-10-2019

15.40

Norises vieta:

Blaumaņa iela 27, Jēkabpils

Diskusija 9. un 12. klašu skolēniem ar skolotājiem, kurā skolēni (topošie absolventi) stāsta par saviem nākotnes nodomiem, izglītības plāniem un turpmāko profesionālo karjeru.

Profesionālās izglītības iespēju izpēte

Norises laiks:

14-10-2019

13.30

Norises vieta:

Rēzeknes tehnikums, Varoņu iela, 11a, Rēzekne

14., 15. un 17. oktobrī plkst. 13:30 5.-7. klašu skolēni dodas mācību ekskursijā uz profesionālās izglītības iestādi “Rēzeknes tehnikums”, lai  skolēnus iepazīstinātu ar izglītības iespējam un mācību programmām. Skolēniem būs iespēja aprunāties ar izglītības iestādes pārstāvjiem un audzēkņiem, iepazīties ar tehnikuma darbnīcām un citām mācību telpām.

Kas ir karjera un ko tā no mums sagaida? Nautēru vidusskolā

Norises laiks:

14-10-2019

11.00 līdz 13.30

Norises vieta:

Nautrēnu vidusskola, Rogovka, Nautrēnu pagasts

Interaktīva nodarbība 1.-4. klašu skolēniem, kurā caur multfilmu tēliem tiek veidota bērnu izpratne par karjeru un par to, kā noteikt spējas un prasmes, un, kā uz tām balstoties pieņemt lēmumu par atbilstošāko nodarbošanos. Nodarbība veidota, lai katram bērnam radītu izpratni par lēmumu pieņemšanu un to, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties arī apkārtējo padomos.

Kas ir karjera un ko tā no mums sagaida? Dricānu vidusskolā

Norises laiks:

14-10-2019

11.00 līdz 13.30

Norises vieta:

Dricānu vidusskola, Dricāni, Dricānu pagasts

Interaktīva nodarbība 1.-4. klašu skolēniem, kurā caur multfilmu tēliem tiek veidota bērnu izpratne par karjeru un par to, kā noteikt spējas un prasmes, un, kā uz tām balstoties pieņemt lēmumu par atbilstošāko nodarbošanos. Nodarbība veidota, lai katram bērnam radītu izpratni par lēmumu pieņemšanu un to, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties arī apkārtējo padomos.

Tehniskās un elektroniskās prasmes nākotnei

Norises laiks:

17-10-2019

12.00

Norises vieta:

Jelgavas 4. vidusskola, Akmeņu iela, 1, Jelgava

Pasākumā 4.-6. klašu skolēni varēs „pielaikot” savas nākotnes profesijas. Iepazīs dažādas profesijas - elektronikas inženieris, mehāniķis, mehatroniķis, programmētājs, datu aizsardzības speciālists, datu analītiķis. Interaktīvas nodarbības laikā skolēniem ne tikai pastāstīs par šīm profesijām, bet arī demonstrēs, kādi ir darba pasaules izaicinājumi un ikdienā veicamie uzdevumi.

Ekskursija uz Latvijas autoceļu uzturētājs

Norises laiks:

15-10-2019

10.00-11.30

Norises vieta:

Indras 13, Krāslava

Bērnudārza audzēkņi apmeklē “Latvijas autoceļu uzturētājs”, lai iepazītos ar uzņēmuma darbību, kā arī uzzinātu, kādas ir autoceļu uzturētāju profesijas, ikdienas darba pienākumiem un darba specifiku.

Nākotnes profesijas iepazīšana

Norises laiks:

9.00-14.00

Norises vieta:

Krāslavas Varavīksnes vidusskola, N.Rancāna 4, Krāslava

Karjeras nedēļas laikā (14.-18. oktobrim) skolēniem notiek diskusijas ar dažādu profesiju pārstāvjiem, iepazīstot konkrēto profesiju darba ikdienu un galvenos darba pienākumus.

Veiksmīgas karjeras ABC

Norises laiks:

15-10-2019

10.10-14:30

Norises vieta:

Aizputes vidusskola, Ziedu iela-7, Aizpute

Diskusijā/seminārā 9. klašu un 10. – 12. klašu skolēni analīzē, kas ir karjera un kas ir veiksmīga karjera. Skolēni tiek iepazīstināti ar vienu no populārākajiem karjeras izveides modeļiem un apmācīti to praktiski izmantot. Uzzinās, kā orientēties mūsdienu darba tirgū, kādas ir tā prasības, tendences un kādi talanti, prasmes būs pieprasītas nākotnē.

Diskusiju/semināru norises laiki:

 • Plkst. 10:00 – 12:00 – Aizputes vidusskolas 10.-12. klašu skolēnu
 • Plkst. 13:00 – 14:30 – Aizputes vidusskolas, Māteru Jura Kazdangas, Dzērves, Aizputes pagasta un Kalvenes pamatskolu 9. klašu skolēni

Karjeras diena Madonā

Norises laiks:

17-10-2019

10.00 - 14.00

Norises vieta:

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība, Dzirnavu iela 1, Barkava

7.-9. klašu skolēni apmeklē Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības meistardarbnīcas, kurās iespējams pielakot viesmīļa un būvdarbu speciālista profesijas. Pasākuma laikā skolēni uzzina ne tikai par prezentētajām profesijām, bet arī izglītības iespējām (kur iespējams apgūt konkrētās profesijas), kā arī iestāšanās noteikumiem.

Iepazīsti policista profesiju

Norises laiks:

18-10-2019

14.00

Norises vieta:

Rēzeknes 6.vidusskola, Kosmonautu iela 6, Rēzekne

8. klašu skolēni tiekas ar Valsts policijas pārstāvjiem, lai uzzinātu par policista profesiju, ikdienas pienākumiem, darba specifiku, kā arī mācību iespējām. Skolēni var pielaikot policista ekipējumu un iejusties policista lomā.

Nākotnes profesijas un mans ceļš Feimaņu pamatskolā

Norises laiks:

16-10-2019

9.00 - 11.30

Norises vieta:

Feimaņu pamatskola, Feimaņi, Feimaņu pagasts

Nodarbību laikā skolēni uzzina par jaunām, interesantām, netradicionālām profesijām, kā arī par to, kā stereotipi ietekmē profesijas izvēli. Pēc jauno profesiju izzināšanas, skolēniem notiek diskusijas par jaunajās profesijās nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Nākotnes profesijas un mans ceļš Maltas vidusskolā

Norises laiks:

16-10-2019

9.00 - 11.30

Norises vieta:

Maltas vidusskola, Skolas iela 5, Malta

Nodarbību laikā skolēni uzzina par jaunām, interesantām, netradicionālām profesijām, kā arī par to, kā stereotipi ietekmē profesijas izvēli. Pēc jauno profesiju izzināšanas, skolēniem notiek diskusijas par jaunajās profesijās nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Es un nākotnes profesijas

Norises laiks:

18-10-2019

10.00

Norises vieta:

Jelgavas 6. vidusskola, Loka maģistrāle 29, Jelgava

1. – 3. klašu skolēniem notiek interaktīva nodarbība par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju profesiju daudzveidību. Nodarbības laikā skolēni uzzina, kādas profesijas būs nākotnē šajā nozarē, kādas zināšanas un prasmes var attīstīt jau skolas laikā un kas nepieciešams, lai kļūt par attiecīgās nozares profesionāli.

Randiņš ar profesionāli

Norises laiks:

13.00

Norises vieta:

Aizputes vidusskola Ziedu iela 7, Aizpute

Pasākumā Aizputes vidusskolas jauniešiem (9. – 12. klase) diskutē ar Aizputes pilsētas jauniem, erudītiem, uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri savu profesionālo karjeru veido Aizputes novadā.

Novads 20/30

Norises laiks:

15-10-2019

14.00

Norises vieta:

Krāslavas Varavīksnes vidusskola, N.Rancāna 4., Krāslava

Tikšanās ar Krāslavas novada Attīstības nodaļas vadītāju I.Dzalbi, lai noskaidrotu, kādu profesiju pārstāvji būs vajadzīgi un pieprasīti Krāslavas novadā laikā periodā no 2020. līdz 2030.gadam.

Ekskursija pa Ogres tehnikumu

Norises laiks:

18-10-2019

12.00

Norises vieta:

Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Iepazīsti Ogres tehnikumu un tajā apgūstamās daudzveidīgās profesijas. Uzzini, kā notiek profesiju apguve profesionālās izglītības iestādēs un kādas modernās tehnoloģijas izmanto, lai apgūtu konkrēto profesiju.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, rakstot Inesei Kaupužai uz e-pastu: inese.kaupuza@ovt.lv

Zīmējumu izstāde Nākotnes profesijas

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Krāslavas pamatskola, Pils iela 5, Krāslava

Krāslavas pamatskolas 1.-6. klašu skolēni domā un iztēlojas, kādas profesijas varētu būt nākotnē un vizualizē tās zīmējumos. Visas nedēļas laikā notiek radošo darbu izstāde, kurā var vērot skolēnu radītos zīmējumus par nākotnes profesijām.   

Eseja Nākotnes profesijas

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Krāslavas pamatskola, Pils iela 5, Krāslavā

Aktualizējot Karjeras nedēļas tēmu, Krāslavas pamatskolas 1.-9. klašu skolēni raksta esejas par tēmu “Nākotnes profesijas”, kādas profesijas būs nākotnē, kādas prasmes būs nepieciešamas, lai strādātu kādā no tām.

Veido savu karjeru pats!

Norises laiks:

18-10-2019

9.00-10.00

Norises vieta:

Aknīstes vidusskola, Skolas iela 19, Aknīste

Aknīstes vidusskolas jaunieši diskutē par karjeras vadības prasmju nozīmi un izmantošanu savas karjeras plānošanā. Diskusijā piedalās īpašs viesis – Uldis Valainis (Dr. Bioloģijas doktors, vadošais pētnieks Daugavpils Universitātē), kurš ar jauniešiem dalās savā pieredzes stāstā un atklāj, kā izvēlējies savu profesiju, un kā pilnveidojis savas prasmes, lai veidotu veiksmīgu karjeru.

Ar datoru uz TU?

Norises laiks:

17-10-2019

Norises vieta:

SIA ,,Midis,, Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne

Ekskursija uz IT uzņēmumu SIA “Midis”, kur skolēni iepazīstas ar veiksmīgu uzņēmumu IT atbalstā, uzņēmuma ikdienu un izaicinājumiem. Skolēni uzzinās par šīs nozares pieprasītākajam profesijām, kādā veidā notiek jauno darbinieku atlase šajā nozarē un kādām prasmēm un iemaņām ir jāpiemīt, pretendējot uz darbu šāda veida uzņēmumā.

Mikrobiologa darbs

Norises laiks:

16-10-2019

Norises vieta:

Rēzeknes 5.vidusskola, Rūpnīcas iela 11, Rēzekne

Rēzeknes 5. vidusskolas 7. un 8. klašu un Rēzeknes 2. vidusskolas 7. klašu skolēni iepazīs mikrobiologa darba specifiku.

Profesionāla speciālista stāsts par mikrobiologa darba specifiku, darba ikdienu, darba apstākļiem, kā arī par izglītības iespējam, kur var apgūt mikrobiologa profesiju.

Mans profesiju dzimtas koks

Norises laiks:

15-10-2019

Norises vieta:

Rēzeknes 2.vidusskola,N.Rancāna iela 51A, Rēzekne

Rēzeknes 2. vidusskolas 3. un 4. klašu skolēni veido savas dzimtas profesiju koku, kurā iekļauj savā ģimenē un radu lokā pārstāvētās profesijas. Radošais process atklāj, cik dažādi ir bijuši un ir viņu radinieki, kā arī, vai kādai no profesijām ir izveidojusies pēctecība.

Pasākums Profesiju karuselis

Norises laiks:

16-10-2019

13:00

Norises vieta:

Krāslavas pamatskola, Pils ielā 5, Krāslavā

Krāslavas pamatskolas 1.-9. klašu skolēni kopā ar vecākiem piedalās “Profesiju karuselī”, kur vecāki prezentē savu profesiju, pastāstot, kādas prasmes ir nepieciešamas, lai strādātu konkrētajā jomā. Pasākuma laikā skolēniem iespējams izmēģināt konkrēto profesiju un uzdot sev interesējošos jautājumus.

Tikšanās ar skolas absolventu

Norises laiks:

17-10-2019

12:30

Norises vieta:

Krāslavas pamatskola, Pils ielā 5, Krāslavas nov.

!Kontaktinformācija:

4.a klase

Krāslavas pamatskolas 4. klases skolēni tiekas ar savas skolas absolventu, tagadējo Daugavpils Universitātes studentu, kas pastāsta par profesiju, kuru pašlaik apgūst – programmēšanas inženieris. Viesis pastāsta, kādi mācību priekšmeti ir nozīmīgi, lai varētu veiksmīgi apgūt konkrēto profesiju, kādas prasmes ir nepieciešamas, lai veiksmīgi strādātu šajā nozarē.

Veido savu karjeru pats!

Norises laiks:

18-10-2019

11.00-12.00

Norises vieta:

Rubeņu pamatskola, Rubeņi, Rubenes pagasts

Rubeņu pamatskolas jaunieši diskutē par karjeras vadības prasmju nozīmi un to izmantošanu savas karjeras plānošanā. Diskusijā piedalās īpašs viesis – Uldis Valainis - Bioloģijas doktors un Daugavpils Universitātes vadošais pētnieks. Viņš dalīsies savā pieredzes stāstā un atklās, kā izvēlējies savu profesiju, un kā pilnveidojis savas prasmes, lai veidotu veiksmīgu karjeru.

Veselīgs dzīvesveids un sports, vienmēr modē!

Norises laiks:

17-10-2019

Norises vieta:

Sportā zāle, Jupatovkas iela 1/2, Rēzekne

Tikšanās kā iedvesmas stāsts par profesionālās izglītības lomu vispusīgas personības attīstībā un karjeras izaugsmē. Diskusija par sporta jomā saistītajām profesijām un nepieciešamo izglītību, kā arī profesionālajām kompetencēm.

Medicīna un es

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Rēzeknes 5.vidusskola, Rūpnīcas iela 11, Rēzekne, LV-4604

Karjeras nedēļas laikā notiek profesionāla medicīnas darbinieka vadīta nodarbība, lai iepazīstinātu skolēnus ar ātrās medicīniskās palīdzības medmāsas profesiju, darba ikdienu un izglītības iespējam. Nodarbības laikā skolēniem iespēja iepazīties ar darbības metodi, kas palīdzēs pašiem atrast atbildi uz interesējošiem jautājumiem, kā arī izprast un iepazīt sevi kā personību.

Zīmējumu izstāde Nākotnes profesijas

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Indras pamatskola, Skolas iela 1, Indras pag., Krāslavas nov.

Karjeras nedēļas laikā (14.-18. oktobris) skolēni zīmē un rada darbus par nākotnes profesiju tēmu. Radošie darbi izstādīti izstādē.

Profesija - IT speciālists, programmēšana

Norises laiks:

17-10-2019

14:00

Norises vieta:

Krāslavas pamatskola, Pils iela 5, Krāslava

Pie Krāslavas pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem viesojas skolas absolvents, kurš pastāstīs par savu profesiju – IT programmēšanas speciālists. Tikšanās laikā skolēnus iepazīstina ar savu profesiju, kādām prasmēm un iemaņām jāpiemīt, lai varētu veiksmīgi strādāt šajā nozarē un citiem ar darbu saistītiem izaicinājumiem.

Fizioterapeita darbs

Norises laiks:

18-10-2019

Norises vieta:

Rēzeknes 5.vidusskola, Rūpnīcas iela 11, Rēzekne, LV-4604

Pie Rēzeknes 5. vidusskolas 7.-12. klašu skolēniem viesojas fizioterapeits, kurš iepazīstina ar savu profesiju, darba ikdienu, kā arī, kur apgūt konkrēto profesiju (izglītības iespējām). Skolēniem iespēja ne tikai vērot fizioterapeita darbu un gūt priekštatu par darba ikdienu, bet arī iejusties konkrētās profesijas lomā.

Profesiju kolāža

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Rēzeknes 2.vidusskola, N.Rancanas iela 52A, Rēzekne

Nodarbībā 1.-2. klašu skolēni veido kolāžas ar vizuāliem attēliem no žurnāliem, lai veidotu izpratni par profesiju daudzveidību, kā arī konkrēto profesiju vizuālo tēlu (darba apģērbs, formas un citas raksturīgas īpašības konkrētām profesijām).

Vīzijas un mērķi kā neatņemama karjeras veidošanas sastāvdaļa

Norises laiks:

14-10-2019

13.50

Norises vieta:

Nīcas vidusskola, Skolas iela 14, Nīca

Nīcas vidusskolas, Rucavas un Sikšņu pamatskolu 7.-9. klašu skolēni piedalās nodarbībā, kurā rosina skolēnus domāt par savas dzīves atbildīgu vadīšanu, karjeras vadības prasmēm, kā arī par dzīves mērķiem un to saistību ar izglītību un turpmāko profesionālo karjeru.

Meža profesijas

Norises laiks:

18-10-2019

13:40 - 14:20

Norises vieta:

Rēzeknes 3. vidusskola, 18. Novembra iela 33, Rēzekne

Lekcija 8. un 9. klašu skolēniem, kuras laikā iespēja uzzināt par kokapstrādes nozari un tajā pārstāvētajām profesijām. Speciālists sniedz informāciju un dalās savā pieredzē par profesijas darba specifiku, profesionālajām kompetencēm un prasmēm, kurām jāpiemīt, strādājot šajā nozarē, kā arī snidz informāciju par izglītības iegūšanas iespējām un konkrētās profesijas pieprasījumu darba tirgū.

Laika plānošana

Norises laiks:

18-10-2019

11:35-12:15

Norises vieta:

Rēzeknes 3. vidusskola, 18. Novembra iela 33, Rēzekne

Rēzeknes 3. vidusskolas 5. klašu skolēniem notiek nodarbība, kuras laikā skolotājs uzdod saplānot savu darba nedēļu, paredzot laiku skolas apmeklējumam, mājasdarbu izpildei un atpūtai. No interneta vietnes www.profesijupasaule.lv noskatās video par profesijām, kurās īpaši svarīga precizitāte un kurās nepieciešams paredzēt darbības uz priekšu jeb “domāt trīs soļus uz priekšu”.

Ja es gribu, tad es varu

Norises laiks:

21-10-2019

Norises vieta:

Rīgas Stila un modes tehnikums, Ūdeļu iela 22, Rīga

Meklēsim atbildes uz nākotnes speciālistam svarīgiem jautājumiem: kā veidot komandu, kā risināt konfliktus, kā rīkoties stresa situācijās, kas ir dzīves līdzsvars, kā plānot laiku un prioritātes, kāda ir klientu apkalpošanas kultūra, vai profesija palīdz dzīvot ar prieku? Tiks veidots pašattīstības plāns, lai kļūtu veiksmīgs speciālists.

Interaktīva nodarbība DOMĀ PLAŠĀK! Dagdas vidusskolā

Norises laiks:

16-10-2019

9:00

Norises vieta:

Dagdas vidusskola, Mičurina iela 3a, Dagda

Profesionāla izaugsmes trenera vadīta interaktīva nodarbība, kuras laikā ar dažādu metožu palīdzību skolēniem iespēja izprast savas intereses karjerā, analizēt pasaules darba tirgus tendences un iespējas, izvēlēties vairākus karjeras virzienus, uzlabot savas lēmumu pieņemšanas prasmes un izgatavot nākotnes mērķu stratēģisko plānu.

Interaktīva nodarbība "Domā plašāk!" Ezernieku vidusskolā

Norises laiks:

16-10-2019

11:05

Norises vieta:

Ezernieku vidusskola, Ezernieki, Ezernieku pagasts, Dagdas novads

Profesionāla izaugsmes trenera vadīta interaktīva nodarbība, kuras laikā ar dažādu metožu palīdzību skolēniem iespēja izprast savas intereses karjerā, analizēt pasaules darba tirgus tendences un iespējas, izvēlēties vairākus karjeras virzienus, uzlabot savas lēmumu pieņemšanas prasmes un izgatavot nākotnes mērķu stratēģisko plānu.

Transportlīdzeklis kā profesijas sastāvdaļa 15.10.2019.

Norises laiks:

15-10-2019

13:00

Norises vieta:

Raiņa iela 8, Rēzekne

Mācību ekskursija uz autobusu parku, kur skolēni iepazīstas ar profesijām, kuras nodrošina satiksmi pilsētā, to darba ikdienu, nepieciešamajām iemaņām un prasmēm, kā arī darba apstākļiem un izaicinājumiem.

Transportlīdzeklis kā profesijas sastāvdaļa 18.10.2019.

Norises laiks:

18-10-2019

13.00

Norises vieta:

Raiņa iela 8, Rēzekne

Mācību ekskursija uz autobusu parku, kur skolēni iepazīstas ar profesijām, kuras nodrošina satiksmi pilsētā, to darba ikdienu, nepieciešamajām iemaņām un prasmēm, kā arī darba apstākļiem un izaicinājumiem.

Diskusija "Šodien sākas nākotne"

Norises laiks:

14-10-2019

14.40

Norises vieta:

Smiltenes vidusskola, Dakteru iela 27, Smiltene

Vidusskolas skolēniem notiek diskusija par nākotnes profesijām un tajā nepieciešamajām prasmēm.

Kinoloģijas dienesta speciālistiem sava specifika

Norises laiks:

16-10-2019

11:00

Norises vieta:

Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs, F.Varslavāna iela 5, Rēzekne

Nodarbība, kurā skolēni iepazīst kinologa amata noslēpumus, izglītības un darba tirgus iespējas. Notiek kinologa amata prasmju paraugdemonstrējumi un skolēni tiek iesaistīti diskusijā par nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un personības īpašībām, lai varētu strādāt konkrētajā profesijā.

Iniciācijas nozīme jauniešu dzīvē

Norises laiks:

16-10-2019

14.30

Norises vieta:

Rēzeknes tehnikums, Varoņu iela 11a, Rēzekne

10.-12. klašu skolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem notiek lekcija, kurā skolēniem palīdzēs saprast emocionālā brieduma nozīmi darba un profesijas izvēlē. Lekcijas laikā jaunieši noskaidros, kā vairot savu konkurētspēju darba tirgū un kas var sekmēt komunikācijas kvalitāti.

Nākotnes profesijas

Norises laiks:

16-10-2019

13.45-14.25

Norises vieta:

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Raiņa iela 28A, Valka

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā viesojas skolas absolventi, kuri kopā ar skolēniem pārrunā jautājums par nākotnes profesijām – iespējamo profesiju izvēli, prasmēm, kādām jāpiemīt, lai varētu veiksmīgi strādāt konkrētajā nozarē un attīstīt savu profesionālo karjeru.

Mācību viktorīna Uzmini profesiju!

Norises laiks:

16-10-2019

9.20-10.00

Norises vieta:

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, Pūces iela 2, Cēsis

Skolas sociālo zinību kabinetā notiek viktorīna 7.-9. klašu skolēniem, kur paredzēs darbs komandās ar prāta spēles elementiem un tehnoloģiju izmantošanu, lai uzminētu konkrēto profesiju.

Profesiju pasaule

Norises laiks:

18-10-2019

9.00

Norises vieta:

Cēsu Pilsētas vidusskola, L. Paegles iela 1, Cēsis

Tikšanās ar izglītības iestādes absolventiem, vecākiem, kas pārstāv dažādas profesijas katrā klasē. Vecāki un skolas absolventi skolēniem stāsta par savu nodarbošanos, darba ikdienu un izaicinājumiem, kā arī sniedz atbildes uz skolēnus interesējošiem jautājumiem.

Pasākumu norises laiks: plkst. 9:00 un 9:50

No izejvielas līdz produktam

Norises laiks:

17-10-2019

10:30

Norises vieta:

"Transportbetons" , "Karjers Talce" un SIA "Seastone", Talsi

7.-9. klašu skolēni dodas ekskursijās uz uzņēmumiem, kas ražo betonu, asfaltu un bruģi. Tās laikā iepazīsies ar uzņēmumā strādājošo profesiju pārstāvjiem, profesiju aprakstiem un galvenajiem darba pienākumiem, nepieciešamo izglītību, prasmēm un iemaņām, kuras nepieciešamas, veicot konkrēto darbu. Noslēgumā skolēni izvērtēs konkrēto profesiju piemērotību un iespējamo saistību ar nākotnes profesionālo ceļu.

Izvēlies savu profesiju

Norises laiks:

15-10-2019

14.00

Norises vieta:

Salas pamatskola, Smelteri, Saunas pag.

Tikšanās ar medicīnas speciālistu, lai iepazītu viņa darba ikdienu, uzzinātu, kāda izglītība, prasmes un rakstura īpašības darbā nepieciešamas, lai varētu strādāt konkrētajā profesijā.

Nodarbība par medijpratību

Norises laiks:

15-10-2019

10:30

Norises vieta:

Ozolnieku vidusskola, Jelgavas iela 35, Ozolnieki

Vidusskolas skolēniem notiek nodarbība kopā ar žurnālistu, kurš jauniešus iepazīstina ar medijpratību un kritisko domāšanu. Nodarbības laikā tiks doti dažādi uzdevumi, lai trenētu un attīstītu skolēnu kritisko domāšanu, veicinot interesi un izpratni par mediju darbību Latvijā.

Brīvprātīgais darbs - pirmā darba pieredze

Norises laiks:

16-10-2019

17:00

Norises vieta:

Cēsu novada Jauniešu māja, Rīgas iela 23, Cēsis

Skolēniem iespēja iepazīties ar brīvprātīgā darba uzskaites sistēmu "Zelta briedis", kas sniedz iespēju fiksēt veikto brīvprātīgo darbu, saņemt apliecinājumu, kas ir vērtīgs pielikums CV. Jauniešiem būs iespēja pašiem iesaistīties brīvprātīgajā darbā, piedaloties pasākumu plānošanā.

Aicināti piedalīties visi interesenti. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Uz karjeras sliekšņa

Norises laiks:

15-10-2019

9.25

Norises vieta:

Nīcas vidusskola, Skolas iela 14, Nīca

Nodarbības laikā skolēni diskutē un noskaidro jauno nākotnes profesiju iespējamību – kādas būs profesijas nākotnē, kādas prasmes būs nepieciešamas, lai varētu strādāt kādā no nākotnes profesijām. Pasākuma laikā skolēni novērtē savu spēju un talantu attīstības nozīmi un savu nākotnes iespējamo profesionālo karjeras ceļu.

Ugunsdzēsēja darbs

Norises laiks:

18-10-2019

12:45 -13:25

Norises vieta:

Rēzeknes 3. vidusskola, 18. Novembra iela 33, Rēzekne

Rēzeknes 3. vidusskolas 6. un 7. klašu skolēni iepazīstas ar ugunsdzēsēja glābēja profesiju. Speciālists sniedz informāciju un dalās savā pieredzē par šīs profesijas darba specifiku, profesionālajām kompetencēm un pieprasījumu darba tirgū, kā arī izglītības iegūšanas iespējām.

Profesiju koks

Norises laiks:

14-10-2019

11:35

Norises vieta:

Rēzeknes 3. vidusskola, 18. Novembra iela 33, Rēzekne

Rēzeknes 3. vidusskolas 3. un 4. klašu skolēni meklē dažādos laikrakstos/žurnālos savu vecāku pārstāvētās profesijas.  Profesijas apkopos un pielīmēs kopējā profesiju kokā. Nodarbības laikā visi kopā pārrunā katras profesijas galvenos darba pienākumus un prasmes, kas nepieciešams strādājot konkrētā jomā. Karjeras nedēļas beigās skolēnu sagatavotās profesiju koku kolāžas varēs apskatīt izstādē.

Profesiju koks

Norises laiks:

17-10-2019

11:35

Norises vieta:

Rēzeknes 3. vidusskola, 18. Novembra iela 33, Rēzekne

Rēzeknes 3. vidusskolas 3. un 4. klašu skolēni meklē dažādos laikrakstos/žurnālos savu vecāku pārstāvētās profesijas.  Profesijas apkopos un pielīmēs kopējā profesiju kokā. Nodarbības laikā visi kopā pārrunā katras profesijas galvenos darba pienākumus un prasmes, kas nepieciešams strādājot konkrētā jomā. Karjeras nedēļas beigās skolēnu sagatavotās profesiju koku kolāžas varēs apskatīt izstādē.

Nodarbību laiki: plkst. 11:35 – 12:15 un 12:45 – 13:25

Kā kļūt produktīvākam?

Norises laiks:

05-11-2019

10:30

Norises vieta:

Rīgas Stila un modes tehnikums, Ūdeļu iela 22, Rīga

Personības izaugsmes lekcija – diskusija par produktīvu cilvēku paradumiem, stimuliem un perspektīvām, mērķiem un vērtībām, uzņēmējspējām un līderību karjerā un dzīvē, savu talantu attīstīšanu, pašcieņas saglabāšanu krīzēs, izaicinājumu pieņemšanu.

Izzinām nākotnes profesijas

Norises laiks:

18-10-2019

12:00

Norises vieta:

Dagdas vidusskola, Mičurina iela 3a, Dagda

Profesionāla izaugsmes trenera vadīta interaktīva nodarbība, kuras laikā skolēniem sniegs ieskatu izzūdošajās profesijās un tendencēm 21. gadsimta darba tirgū. Skolēniem būs iespēja izprast savas intereses un nākotnes iespējas, pašiem izdomāt un raksturot nākotnes profesijas, identificēt un analizēt svarīgākās spējas un prasmes, kas būs pieprasītas un nepieciešamas darba tirgū nākotnē.

Profesiju pasaulē

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Rēzeknes sākumskola, Kaļķu iela 12, Rēzekne

Karjeras nedēļas laikā skolēni pēta dažādu nozaru profesijas.  Katra klase izvēlas vienu profesiju, kuru pētīt un par kuru veidot informatīvu plakātu, tajā attēlojot speciālista izskatu, izglītības ieguves iespējas, prasmes, īpašības un citu nozīmīgu informāciju, kas raksturo konkrētās profesijas pārstāvi. 18. oktobrī sagatavotie darbi tiks izvietoti skolas stendā, lai ikviens skolēns varētu iepazīties un izpētīt profesiju daudzveidību/ 

Profesionālās izglītības pievilcības veicināšana

Norises laiks:

14-10-2019

10.00 - 14.00

Norises vieta:

Smiltenes tehnikums, Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts

!Kontaktinformācija:

Maira Kupriša, tālr. 28473293

Karjeras nedēļas laikā iepazīsti Smiltenes tehnikumu un tajā apgūstamās daudzveidīgās profesijas. Uzzini, kā notiek profesiju apguve profesionālās izglītības iestādēs un kādas tehnoloģijas izmanto, lai apgūtu konkrēto profesiju.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot Mairai Kuprišai uz tālr. 28473293.

Katrs savas dzīves būvnieks

Norises laiks:

14-10-2019

13.30

Norises vieta:

SIA "Asko AS", Saules iela 30, Pleikšņi, Ozolaines pag.

Audzēkņi dodas ekskursijā uz būvniecības uzņēmumu SIA “Asko AS”, kurā iepazīstas ar būvdarbu speciālista darba vidi, galvenajiem darba pienākumiem, darba procesu un iekārtām, kuras izmanto darba procesā. Uzzinās, kādām prasmēm un iemaņām jāpiemīt, lai varētu strādāt konkrētajā nozarē.

Nākotnes profesijas

Norises laiks:

16-10-2019

13.45-14.25

Norises vieta:

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Ausekļa iela 5, Valka

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 5. un 6. klašu skolēni piedalās nodarbībās, kurās pārrunā jautājumus par nākotnes profesijām un prasmēs, kas būs nepieciešamas un svarīgas, lai varētu strādāt nākotnes darba tirgū.

Karjeras nedēļas 2019. diskusija

Norises laiks:

20-10-2019

13.00

Norises vieta:

Preiļu 1.pamatskola,Daugavpils iela 34, Preiļi

Preiļu 1. pamatskolas 9. klašu skolēni piedalās diskusijā par nākotnes profesijām. Pieredzējušu speciālistu vadībā jaunieši diskutē par spējām, cilvēciskajām vērtībām, kā arī prasmēm un kompetencēm, kuras būs svarīgas nākotnes darba tirgū.

Iepazīsti profesionāli skaistumkopšanas nozarē

Norises laiks:

16-10-2019

10:00

Norises vieta:

Ozolnieku vidusskola, Jelgavas iela 35, Ozolnieki

Ozolnieku vidusskolas 9., 11. un 12. klašu skolēni piedalās pasākumā, kurā veido priekštatu par personības interešu pilnveidošanu un savu zināšanu un prasmju attīstīšanu, lai strādātu skaistumkopšanas nozarē. Lektors demonstrē savas prasmes un iepazīstina skolnieces ar profesijas specifiku, kā arī nākotnes tendencēm skaistumkopšanas nozarē un tās iespējām attīstīt karjeru.

Profesiju aizkulises

Norises laiks:

17-10-2019

14.00

Norises vieta:

Liepājas teātris, Teātra iela 4 , Liepāja

Skolēni dodas uz Liepājas teātri, lai iepazītu teātrī strādājoši profesiju pārstāvjus un viņu darba ikdienu un pienākumus, kā arī profesiju aizkulises un darba vidi.

Kinoloģijas dienesta speciālistiem sava specifika

Norises laiks:

18-10-2019

10:40-12:15

Norises vieta:

Rēzeknes 3. vidusskola, 18. Novembra iela 33, Rēzekne

Nodarbība, kurā 1. un 2. klašu skolēni iepazīs kinologa amata noslēpumus, izglītības un darba tirgus iespējas. Notiks kinologa amata prasmju paraugdemonstrējumi un skolēni tiks iesaistīti diskusijā par nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un personības īpašībām, lai varētu strādāt konkrētajā profesijā.

Produktivitāte un pašorganizācija

Norises laiks:

21-10-2019

Norises vieta:

Rīgas Stila un modes tehnikums, Ūdeļu iela 22, Rīga

Personīgās izaugsmes trenera vadīta nodarbība par šodienas pasaules izaicinājumiem – pašdisciplīnu, prasmi pašam apzināt savas spējas un iespējas, plānot savu rīcību, uzņemties atbildību un sasniegt profesionālo sapņu piepildījumu.

Pavāra profesijas pievilcība

Norises laiks:

17-10-2019

Norises vieta:

Rēzeknes sākumskola, Kaļķu iela 12, Rēzekne

Skolēni iepazīst pavāra profesiju, pavāra darba ikdienu, izglītības ieguves iespējas, nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai varētu strādāt konkrētajā profesijā. Notiks arī praktiskā darbnīca, kur patstāvīgi iepazīs pavāra darbā izmantojamo tehnisko nodrošinājumu.

Ko vēlas darba devējs?

Norises laiks:

17-10-2019

14.40

Norises vieta:

Smiltenes vidusskola, Dakteru iela 27, Smiltene

Skolēni nodarbības laikā izzina, ko darba devējs sagaida no darba ņēmēja. Kādas prasmes un kompetences jāattīsta un vai skolēna digitālā kompetence palielina viņa konkurētspēju darba tirgū.

Vadi savu karjeru pats

Norises laiks:

14-10-2019

13.30

Norises vieta:

Rēzeknes tehnikums, Varoņu iela 11 a, Rēzekne

Rēzeknes tehnikuma audzēkņi  informē par Rēzeknes tehnikuma piedāvātajām programmām, par iespējām un resursiem mācību procesā, par organizētajiem pasākumiem, kā arī ikdienas mācību procesu un tehnikuma noteikumiem. Viesiem interesentiem iespēja apskatīt arī tehnikuma mācību telpas, laboratorijas, sporta zāli, dienesta viesnīcu.

Vadi savu karjeru pats

Norises laiks:

15-10-2019

13.30

Norises vieta:

Rēzeknes tehnikums, Varoņu iela 11 a, Rēzekne

Rēzeknes tehnikuma audzēkņi  informē par Rēzeknes tehnikuma piedāvātajām programmām, par iespējām un resursiem mācību procesā, par organizētajiem pasākumiem, kā arī ikdienas mācību procesu un tehnikuma noteikumiem. Viesiem interesentiem iespēja apskatīt arī tehnikuma mācību telpas, laboratorijas, sporta zāli, dienesta viesnīcu.

Vadi savu karjeru pats

Norises laiks:

17-10-2019

13.30

Norises vieta:

Rēzeknes tehnikums, Varoņu iela 11 a, Rēzekne

Rēzeknes tehnikuma audzēkņi  informē par Rēzeknes tehnikuma piedāvātajām programmām, par iespējām un resursiem mācību procesā, par organizētajiem pasākumiem, kā arī ikdienas mācību procesu un tehnikuma noteikumiem. Viesiem interesentiem iespēja apskatīt arī tehnikuma mācību telpas, laboratorijas, sporta zāli, dienesta viesnīcu.

Profesijas - kādas ir un kādas varētu būt

Norises laiks:

18-10-2019

11.00-11.40

Norises vieta:

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Ausekļa iela 5, Valka

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 1.-4. klašu skolēniem notiek nodarbības, kurās runā par profesiju daudzveidību un tajās nepieciešamajām prasmēm. 

Kā tu plāno veidot savu karjeru

Norises laiks:

16-10-2019

13.00

Norises vieta:

Preiļu 2.vidusskola,A.Paulāna iela 2, Preiļi

Preiļu 2.vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem iespēja iepazīt savu izvēlēto nākotnes profesiju realitātē, izvērtēt tās priekšrocības un trūkumus, kā arī atbilstību šim darbam.

Iepazīsti profesionāli lauksaimniecības nozarē

Norises laiks:

16-10-2019

10:00

Norises vieta:

Ozolnieku vidusskola, Jelgavas iela 35, Ozolnieki

Ozolnieku vidusskolas 9., 11. un 12. klašu skolēni piedalās pasākumā, lai izzinātu un veidotu priekšstatu par personības interešu pilnveidošanu un savu zināšanu un prasmju attīstīšanu, lai strādātu lauksaimniecības nozarē. Lektors iepazīstina ar būtiskākajām prasmēm un zināšanām, kā arī ar profesijas specifiku, un nākotnes tendencēm lauksaimniecības nozarē.

Mana nākotnes profesija

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Priekules novada izglītības iestādes, Priekules novads

Priekules novada skolās viesojas skolas absolventi, lai iepazīstinātu un pastāstītu par savu profesiju un profesionālo karjeru.

Jaunās tehnoloģijas rada jaunas profesijas

Norises laiks:

14-10-2019

9:00

Norises vieta:

Viļakas Valsts ģimnāzija, Pils iela 11, Viļaka

Tikšanās un darbošanās kopā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniski pētnieciskā centra inženieri Ritvaru Rēvaldu, lai iepazītu, kā strādā 3D printeris, to iespējām un pielietošanu. Runāsim arī par skolēnu vīzijām un nākotnes profesijām.

Pasākumu norises laiki: plkst. 9:00, plkst.11:30 un plkst. 13:30.

Jaunās tehnoloģijas rada jaunas profesijas

Norises laiks:

14-10-2019

9:00

Norises vieta:

Viduču pamatskola, Semenova, Viļakas novads

Tikšanās un darbošanās kopā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniski pētnieciskā centra inženieri Ritvaru Rēvaldu, lai iepazītu, kā strādā 3D printeris, to iespējām un pielietošanu. Runāsim arī par  skolēnu vīzijām un nākotnes profesijām.

Pasākumu norises laiki: plkst. 9:00, plkst.11:30 un plkst. 13:30.

Jaunās tehnoloģijas rada jaunas profesijas

Norises laiks:

14-10-2019

9:00

Norises vieta:

Rekavas vidusskola, Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts

Tikšanās un darbošanās kopā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniski pētnieciskā centra inženieri Ritvaru Rēvaldu, lai iepazītu, kā strādā 3D printeris, to iespējām un pielietošanu. Runāsim arī par skolēnu vīzijām un nākotnes profesijām.

Pasākumu norises laiki: plkst. 9:00, plkst.11:30 un plkst. 13:30.

Tikšanās ar Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības pārstāvjiem

Norises laiks:

15-10-2019

10:00

Norises vieta:

Īslīces pamatskola , Skolas iela16, "Bērzi", Bauskas nov.

Pie Īslīces pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem viesojas Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības audzēkņi un pasniedzēji, lai vairāk uzzinātu par tehnikumā piedāvātajām programmām, mācību procesu, ārpusstundu aktivitātēm, kā arī gūtu atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.

Nākotnes profesijas

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, Liepāja

Visu oktobri, arī Karjeras nedēļas laikā, Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vecākās un sagatavošanas grupas audzēkņi sapņo par savām iespējamām nākotnes profesijām-modelē un apraksta tās, domā par nākotnes profesiju lietderību sabiedrībā. Bērni stāsta un rāda, kā iztēlojas savas nākotnes profesijas un kur tās būs nepieciešamas.

Uzņēmējdarbība - vai tā ir tava nākotne?

Norises laiks:

18-10-2019

13.00

Norises vieta:

Liepājas Jauniešu māja, Kungu iela 24, Liepāja

Jaunie uzņēmēji tiekas ar skolēniem, lai diskutētu par jauniešu perspektīvām uzņēmējdarbībā. Uzņēmēji informēs par savu biznesu uzsākšanu, kā arī, kas jāņem vērā, uzsākot savu pirmo biznesu.

Iespējas Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijā

Norises laiks:

28-10-2019

13.50

Norises vieta:

Salas vidusskola, Skolas iela 3, Salas novads

Salas vidusskolā viesojas pārstāvji no Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Rekrutēšanas un atlases centra, kuri iepazīstina ar prasībām, kas nepieciešamas, lai iestātos un varētu studētu Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā vai kļūtu par karavīru.

Pasākumā aicināti piedalīties arī 10.-12. klašu skolēni no Zasas, Krustpils, Salas un Jēkabpils pašvaldības izglītības iestādēm.

Tērpu skate "Tagadnes profesijas nākotnes spogulī"

Norises laiks:

17-10-2019

11.00

Norises vieta:

Tukuma laukums, Talsu iela 4, Tukums

!Kontaktinformācija:

Evita Korna, tālr. 26494714, e-pasts: evita.korna@t2v.lv

Katras skolas dalībnieki veido oriģinālas tērpu kolekcijas vai individuālus tērpus atbilstoši konkursa - skates tēmai. Tērpi vai tērpu kolekcijas tiek demonstrētas kopējā priekšnesumā, iepriekš piesakoties līdz 11.oktobrim, rakstot Evitai Kornai uz e-pastu: evita.korna@t2v.lv.

Dalībnieki demonstrē savus gatavotos tērpus, matu sakārtojumus un aksesuārus, atbilstoši konkursa - skates tēmai. 1-3 katras skolas demonstrējums notiek mūzikas pavadījumā. Par katru tērpu vai tērpu kolekciju jāsagatavo un demonstrēšanas laikā jānolasa īss komentārs, to sasaistot ar tēmu par mūsdienu profesijām nākotnē.

Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai www.tip.edu.lv

Tikšanās ar Dream Foundation pārstāvjiem

Norises laiks:

15-10-2019

8:00

Norises vieta:

Bauskas 2.vidusskola, Dārza iela 9, Bauska

Bauskas 2. vidusskolas skolēni tiekas ar organizācijas “Dream Foundation” pārstāvjiem, lai iepazītos ar studiju iespējām ārzemju augstskolās. Tikšanās laikā sniedz informāciju par:

 • ārzemju izglītības plusiem un mīnusiem;
 • izglītības iespējām ārzemēs, liekot uzsvaru uz valstīm, kurās pieejama kvalitatīva izglītība angļu valodā, kā arī pieejams finansiālais atbalsts studijām (Lielbritānija, Nīderlande, Dānija);
 • starptautisko CAE (Cambridge English Advanced) eksāmenu un informāciju par Centralizētā angļu valodas eksāmena aizstāšanu 12. klasē.

Meistarklases Kuldīgas tehnikumā

Norises laiks:

16-10-2019

10.00

Norises vieta:

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Liepājas iela 31, Kuldīga

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 2. klases skolēni viesojas Kuldīgas tehnikumā, lai iepazītos ar tehnikumā piedāvātajām mācību programmām un piedalītos dažādās meistarklasēs, iepazīstot konkrēto profesiju darbu.

Nākotnes profesijas: izaicinājumi un izvēle!

Norises laiks:

14-10-2019

13.00

Norises vieta:

Daugavpils Inovāciju centrs, Vienības iela 30, Daugavpils

Pasākuma laikā skolēniem iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem (IT speciālists, ķīmiķis, fiziķis, menedžeris), lai kopā iezīmētu un iztēlotos nākotnes profesiju pasauli, izmaiņas un attīstības tendences darba un profesiju tirgū. Meistarklašu laikā skolēniem iespēja iepazīties ar jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem, gūstot priekšstatu par cilvēka lomu nākotnes veidošanā.  

Nākotnes profesijas

Norises laiks:

16-10-2019

9.00 -14.00

Norises vieta:

Saldus un Brocēnu novadi

7.-9. klašu skolēni dodas ekskursijās uz Saldus un Brocēnu novada uzņēmumiem, lai iepazītos ar profesiju daudzveidību, darba vidi, darba specifiku, aprīkojumu, kā arī konkrēto profesiju nākotnes tendencēm. Diskusijas ar uzņēmuma pārstāvjiem par nākotnes profesijām konkrētās jomas uzņēmumos. Skolēni tiek dalīti grupās un apmeklē dažādus uzņēmumus. Pēc uzņēmumiem skolēni apmeklē Saldus Tehnikumu, lai praktiski iepazītos ar profesijām, kuras iespējams apgūt Saldus novadā.

(iz)STĀSTI

Norises laiks:

16-10-2019

17:00-19:00

Norises vieta:

Kafejnīca "Jauna Saule", Rīgas iela 10, Valmiera

Tikšanās ar nākotnes profesiju jomu profesionāļiem neformālā gaisotnē, izzinot viņu karjeras izaugsmes ceļu un izaicinājumus.

Pasākumu aicināti apmeklēt 10.-12. klašu skolēniem. Nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

Pētījums "Manu vecāku profesijas."

Norises laiks:

14-10-2019

Norises vieta:

Vecsaules pamatskola, Vecsaule, Bauskas novads

Vecsaules pamatskolas 1.-4. klašu skolēni no 14. līdz 17. oktobrim iepazīst savu vecāku profesijas, galvenos darba pienākumus. Savu vecāku profesijas skolēni ilustrē un pastāsta par tām saviem klasesbiedriem.

Veselības aprūpes profesijas

Norises laiks:

14-10-2019

8.10 līdz 11.20

Norises vieta:

Madonas pilsētas vidusskola, Skolas iela 8, Madona

Skolēni iepazīstas ar veselības aprūpes profesijām - to darba specifiku, darba dienas struktūru, ikdienas darbā pielietojamām zināšanām un prasmēm, kompetencēm un to apgūšanas iespējām. Praktiski iejutīsies viena speciālista lomā, darbojoties meistardarbnīcā.

Karjeras nedēļas diskusija

Norises laiks:

15-10-2019

13.30 - 15.00

Norises vieta:

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola, Skolas iela 2, Ļaudonas pag., Madonas nov.

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā viesojas jaunie profesionāļi un uzņēmēji, kuri dalās savos pieredzes stāstos un diskutē par karjeras veidošanas ceļu, pievēršot uzmanību tādiem jautājumiem, kā pieņemt lēmumu, kas ir manas karjeras pamatā, kā karjeras atbalsta pasākumi ietekmējuši manu izvēli.

Profesiju virpulī atrast savējo!

Norises laiks:

14-10-2019 - 18-10-2019

Norises vieta:

Varšavas iela 45, Daugavpils

!Kontaktinformācija:

Artjoms Pučinskis, tālr. 27028209  

Karjeras nedēļas laikā, 14. - 18. oktobrī, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa aicina 9.-12. klašu skolēnus piedalīties pasākumos „Profesiju virpulī atrast savējo!”, kuri notiek Daugavpils Jauniešu neformālās izglītības centrā. 

Ja esi mērķtiecīgs un zini, vai vēl šaubies kādu profesiju vēlies apgūt, tad TEV ir iespēja par to pārliecināties! 

Pasākumos jaunieši var ieskatīties savas izvēlētās profesijas „spogulī”. Pasākuma laikā „Profesiju virpulī atrast savējo!” var iepazīt savu izvēlēto nākotnes profesiju un apzināt izglītības iestādi, kur šo profesiju iespējams apgūt. Trīs dienu laikā skolēni iejūtas konkrētās profesijas lomā un ir profesijas pārstāvis. Pasākumā skolēni gūs pieredzi un pārliecināsies, vai tā ir īstā sapņu profesija.

Karjeras nedēļas laikā:

 • iepazīsties ar izvēlēto profesiju;
 • iepazīsties ar izvēlētās profesijas pārstāvi, darba devēju;
 • nodibini kontaktus;
 • noskaidro, kāda ir skolēna interesējošās nozares profesionāļa darba ikdiena;
 • iespēja satikties ar savas izvēlētās profesijas pārstāvjiem, kuri dalās savā pieredzē un sniedz rekomendācijas karjeras veidošanas jautājumos;
 • iespēja iegūt pieredzi.

Pieteikšanās pasākumam līdz 2019. gada 6. oktobrim, aizpildot anketu ejuz.lv/jnpv.

Papildu informācija: Artjoms Pučinskis, tālr. 27028209  

Nākotnes profesiju parāde

Norises laiks:

15-10-2019

9.00

Norises vieta:

Skolas iela 8, Mērsrags

Pie Mērsraga vidusskolas 1.-6. klašu skolēniem viesojas improvizatore Elīna Geida, kuras vadībā skolēni piedalās digitāli izglītojošā spēlē un iepazīstas ar jaunajām profesijām, no kurām lielu daļu  dažādās pasaules augstskolās iespējams apgūt jau tagad, to vidū izzūdošo sugu atjaunošanas speciālists, atmiņas ķirurgs, biomedicīnas inženieris un citas nākotnes profesijas. Īpašs pārsteigums būs iespēja iepazīt jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas, iemēģinot roku zīmēšanā 3D virtuālajā vidē.

Izzini nākotnes profesijas un prasmes

Norises laiks:

15-10-2019

9.00

Norises vieta:

Skolas iela 8, Mērsrags

Pie Mērsraga vidusskolas 7.- 9. klašu skolēniem viesojas improvizators Rihards Sniegs, kurš vada interaktīvu stundu  un aicina apzināt tās prasmes, kuras būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Jauniešiem iespēja uzzināt, ko dažādu mūsdienu profesiju pārstāvji domā, kā viņu profesija mainīsies tuvākā un tālākā nākotnē. Bet ar 3D virtuālās realitātes briļļu palīdzību skolēni virtuāli var ielūkoties trīs atšķirīgu nozaru uzņēmumos, kuros jau tagad tiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas.

Nākotnes profesiju parāde

Norises laiks:

15-10-2019

13.00

Norises vieta:

J.Raiņa iela 3a, Tukums

Pie Tukuma 2.pamatskolas 1.-6. klašu skolēniem viesojas improvizatore Elīna Geida, kuras vadībā skolēni piedalās digitāli izglītojošā spēlē un iepazīstas ar jaunajām profesijām, no kurām lielu daļu  dažādās pasaules augstskolās iespējams apgūt jau tagad, to vidū izzūdošo sugu atjaunošanas speciālists, atmiņas ķirurgs, biomedicīnas inženieris un citas nākotnes profesijas. Īpašs pārsteigums būs iespēja iepazīt jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas, iemēģinot roku zīmēšanā 3D virtuālajā vidē.

Izzini nākotnes profesijas un prasmes

Norises laiks:

15-10-2019

13.00

Norises vieta:

J.Raiņa iela 3, Tukums

Pie Tukuma Raiņa ģimnāzijas 7.- 9. klašu skolēniem viesojas improvizators Rihards Sniegs, kurš vada interaktīvu stundu  un aicina apzināt tās prasmes, kuras būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Jauniešiem iespēja uzzināt, ko dažādu mūsdienu profesiju pārstāvji domā, kā viņu profesija mainīsies tuvākā un tālākā nākotnē. Bet ar 3D virtuālās realitātes briļļu palīdzību skolēni virtuāli var ielūkoties trīs atšķirīgu nozaru uzņēmumos, kuros jau tagad tiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas.

Diskusija jauniešiem "Šodien sākas nākotne" Daugavpils tehnikumā

Norises laiks:

15-10-2019

10.00

Norises vieta:

Strādnieku iela 16, Daugavpils

!Kontaktinformācija:

Sergejs Bogatkevičs, tālr. 20523678, e-pasts: sergejs.bogatkevics@daugvt.lv

Diskusija vidusskolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem “Šodien sākas nākotne!”, lai spriestu par nākotnes profesijām un prasmēm, kā arī tehnoloģiju un mākslīgā intelekta nozīmi mūsdienās, to attīstību tuvākajā desmitgadē un ietekmi uz nākotnes darba tirgu. Ar jauniešiem diskutē uzaicinātie viesi Marina Petrakova (kopienas Riga TechGirls līdzradītāja un jaunuzņēmēja, sertificēta audiologopēde) un Ivars Sviāns (komunikācijas praktiķis ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi medijos un biznesa vidē, Rīgas Tehniskās universitātes Sabiedrisko attiecību departamenta direktors), diskusijas moderators - izaugsmes treneris Dinārs Zāģers.

Plašāka informācija par dalību diskusijā:
Sergejs Bogatkevičs, tālr. 20523678, e-pasts: sergejs.bogatkevics@daugvt.lv.

Nākotne un NATO

Norises laiks:

15-10-2019

13.00

Norises vieta:

Cēsu iela 4, Valmiera

Latvija šogad atzīmē 15 gadus kopš iestāšanās Ziemeļatlantijas līguma organizācijā jeb NATO. Pati alianse šogad atzīmē 70. gadskārtu. Lai gan Latvijā iedzīvotāji kopumā ir noskaņoti pozitīvi un atbalsta Latvijas dalību NATO, tomēr divas svarīgas auditorijas grupas – sievietes un jauni cilvēki – ir maz informēti par NATO, tai skaitā jaunieši šo organizāciju nereti asociē ar karu, militāru iejaukšanos, un daudz mazāk izprot NATO lomu kā miera un drošības uzturētājiem.

Vidzemes augstkola 15. oktobrī organizē klātienes diskusiju "Nākotne un NATO" ar Augstskolā izstrādātas Acu izsekošanas spēles izmēģinājumiem. Diskusijā piedalīsies speciālisti no NATO, studenti Keita un Niks un jaunāko (nākotnes) tehnoloģiju eksperti no Vidzemes Augstskolas.

Diskusija notiek Vidzemes augstkolā (Cēsu ielā 4, Valmierā) C 129 telpā.

Plašāka informācija: https://ej.uz/d9dc

Nākotnes profesiju parāde

Norises laiks:

16-10-2019

9.00

Norises vieta:

Akmeņu iela 1, Jelgava

Pie Jelgavas 4. vidusskolas 1.-6. klašu skolēniem viesojas improvizatore Elīna Geida, kuras vadībā skolēni piedalās digitāli izglītojošā spēlē un iepazīstas ar jaunajām profesijām, no kurām lielu daļu  dažādās pasaules augstskolās iespējams apgūt jau tagad, to vidū izzūdošo sugu atjaunošanas speciālists, atmiņas ķirurgs, biomedicīnas inženieris un citas nākotnes profesijas. Īpašs pārsteigums būs iespēja iepazīt jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas, iemēģinot roku zīmēšanā 3D virtuālajā vidē.

Izzini nākotnes profesijas un prasmes

Norises laiks:

16-10-2019

9.00

Norises vieta:

Akmeņu iela 1, Jelgava

Pie Jelgavas 4. vidusskolas 7.- 9. klašu skolēniem viesojas improvizators Rihards Sniegs, kurš vada interaktīvu stundu  un aicina apzināt tās prasmes, kuras būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Jauniešiem iespēja uzzināt, ko dažādu mūsdienu profesiju pārstāvji domā, kā viņu profesija mainīsies tuvākā un tālākā nākotnē. Bet ar 3D virtuālās realitātes briļļu palīdzību skolēni virtuāli var ielūkoties trīs atšķirīgu nozaru uzņēmumos, kuros jau tagad tiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas.

Nākotnes profesiju parāde

Norises laiks:

16-10-2019

13.00

Norises vieta:

Meža prospekts 5, Eleja

Pie Elejas vidusskolas 1.-6. klašu skolēniem viesojas improvizatore Elīna Geida, kuras vadībā skolēni piedalās digitāli izglītojošā spēlē un iepazīstas ar jaunajām profesijām, no kurām lielu daļu  dažādās pasaules augstskolās iespējams apgūt jau tagad, to vidū izzūdošo sugu atjaunošanas speciālists, atmiņas ķirurgs, biomedicīnas inženieris un citas nākotnes profesijas. Īpašs pārsteigums būs iespēja iepazīt jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas, iemēģinot roku zīmēšanā 3D virtuālajā vidē.

Izzini nākotnes profesijas un prasmes

Norises laiks:

16-10-2019

13.00

Norises vieta:

Meža prospekts 5, Eleja

Pie Elejas vidusskolas 7.- 9. klašu skolēniem viesojas improvizators Rihards Sniegs, kurš vada interaktīvu stundu  un aicina apzināt tās prasmes, kuras būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Jauniešiem iespēja uzzināt, ko dažādu mūsdienu profesiju pārstāvji domā, kā viņu profesija mainīsies tuvākā un tālākā nākotnē. Bet ar 3D virtuālās realitātes briļļu palīdzību skolēni virtuāli var ielūkoties trīs atšķirīgu nozaru uzņēmumos, kuros jau tagad tiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas.

 

 

Diskusija jauniešiem "Šodien sākas nākotne" Valmieras tehnikumā

Norises laiks:

16-10-2019

10.00

Norises vieta:

Vadu iela 3, Valmiera

!Kontaktinformācija:

Biruta Pjalkovska, tālr. 26421326, e-pasts: biruta.pjalkovska@valmierastehnikums.lv

Diskusija vidusskolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem “Šodien sākas nākotne!”, lai spriestu par nākotnes profesijām un prasmēm, kā arī tehnoloģiju un mākslīgā intelekta nozīmi mūsdienās, to attīstību tuvākajā desmitgadē un ietekmi uz nākotnes darba tirgu. Ar jauniešiem diskutē uzaicinātie viesi Agnis Jakubovičs (IT uzņēmuma Apply dibinātājs un vadītājs) un Andris Vīksna (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Prognožu nodaļas vadītājs), diskusijas moderators - izaugsmes treneris Dinārs Zāģers.

Diskusijai obligāta iepriekšēja pieteikšanās:
Biruta Pjalkovska, tālr. 26421326, e-pasts: biruta.pjalkovska@valmierastehnikums.lv 
 

Nākotnes profesiju parāde

Norises laiks:

17-10-2019

9.00

Norises vieta:

Skolas iela 11, Ragana

Pie Krimuldas vidusskolas 1.-6. klašu skolēniem viesojas improvizatore Elīna Geida, kuras vadībā skolēni piedalās digitāli izglītojošā spēlē un iepazīstas ar jaunajām profesijām, no kurām lielu daļu  dažādās pasaules augstskolās iespējams apgūt jau tagad, to vidū izzūdošo sugu atjaunošanas speciālists, atmiņas ķirurgs, biomedicīnas inženieris un citas nākotnes profesijas. Īpašs pārsteigums būs iespēja iepazīt jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas, iemēģinot roku zīmēšanā 3D virtuālajā vidē.

Izzini nākotnes profesijas un prasmes

Norises laiks:

17-10-2019

9.00

Norises vieta:

Skolas iela 11, Ragana

Pie Krimuldas vidusskolas 7.- 9. klašu skolēniem viesojas improvizators Rihards Sniegs, kurš vada interaktīvu stundu  un aicina apzināt tās prasmes, kuras būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Jauniešiem iespēja uzzināt, ko dažādu mūsdienu profesiju pārstāvji domā, kā viņu profesija mainīsies tuvākā un tālākā nākotnē. Bet ar 3D virtuālās realitātes briļļu palīdzību skolēni virtuāli var ielūkoties trīs atšķirīgu nozaru uzņēmumos, kuros jau tagad tiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas.

Nākotnes profesiju parāde

Norises laiks:

17-10-2019

13.00

Norises vieta:

Stalbe

Pie Stalbes pamatskolas 1.-6. klašu skolēniem viesojas improvizatore Elīna Geida, kuras vadībā skolēni piedalās digitāli izglītojošā spēlē un iepazīstas ar jaunajām profesijām, no kurām lielu daļu  dažādās pasaules augstskolās iespējams apgūt jau tagad, to vidū izzūdošo sugu atjaunošanas speciālists, atmiņas ķirurgs, biomedicīnas inženieris un citas nākotnes profesijas. Īpašs pārsteigums būs iespēja iepazīt jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas, iemēģinot roku zīmēšanā 3D virtuālajā vidē.

Izzini nākotnes profesijas un prasmes

Norises laiks:

17-10-2019

13.00

Norises vieta:

Stalbe

Pie Stalbes pamatskolas 7.- 9. klašu skolēniem viesojas improvizators Rihards Sniegs, kurš vada interaktīvu stundu  un aicina apzināt tās prasmes, kuras būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Jauniešiem iespēja uzzināt, ko dažādu mūsdienu profesiju pārstāvji domā, kā viņu profesija mainīsies tuvākā un tālākā nākotnē. Bet ar 3D virtuālās realitātes briļļu palīdzību skolēni virtuāli var ielūkoties trīs atšķirīgu nozaru uzņēmumos, kuros jau tagad tiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas.

Diskusija jauniešiem "Šodien sākas nākotne" Rīgas Tehniskajā koledžā

Norises laiks:

17-10-2019

10.00

Norises vieta:

Braslas iela, Rīga

!Kontaktinformācija:

Kristīne Rūtiņa tālr. 26331070,  e-pasts: kristine.rutina@kcrtk.lv 

Diskusija vidusskolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem “Šodien sākas nākotne!”, lai spriestu par nākotnes profesijām un prasmēm, kā arī tehnoloģiju un mākslīgā intelekta nozīmi mūsdienās, to attīstību tuvākajā desmitgadē un ietekmi uz nākotnes darba tirgu. Ar jauniešiem diskutē uzaicinātie viesi Linda Curika (NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra pārstāve) un Inese Zariņa (TET mākslīgā intelekta pakalpojumu vadītāja), diskusijas moderators - izaugsmes treneris Dinārs Zāģers.

Diskusijai obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 10. oktobra plkst. 16.00:
Kristīne Rūtiņa tālr. 26331070,  e-pasts: kristine.rutina@kcrtk.lv 

Nākotnes profesiju parāde

Norises laiks:

18-10-2019

9.00

Norises vieta:

Aizkraukles iela 14, Rīga

Pie Rīgas Teikas vidusskolas 1.-6. klašu skolēniem viesojas improvizatore Elīna Geida, kuras vadībā skolēni piedalās digitāli izglītojošā spēlē un iepazīstas ar jaunajām profesijām, no kurām lielu daļu  dažādās pasaules augstskolās iespējams apgūt jau tagad, to vidū izzūdošo sugu atjaunošanas speciālists, atmiņas ķirurgs, biomedicīnas inženieris un citas nākotnes profesijas. Īpašs pārsteigums būs iespēja iepazīt jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas, iemēģinot roku zīmēšanā 3D virtuālajā vidē.

Izzini nākotnes profesijas un prasmes

Norises laiks:

18-10-2019

9.00

Norises vieta:

Aizkraukles iela 14, Rīga

Pie Rīgas Teikas vidusskolas 7.- 9. klašu skolēniem viesojas improvizators Rihards Sniegs, kurš vada interaktīvu stundu  un aicina apzināt tās prasmes, kuras būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Jauniešiem iespēja uzzināt, ko dažādu mūsdienu profesiju pārstāvji domā, kā viņu profesija mainīsies tuvākā un tālākā nākotnē. Bet ar 3D virtuālās realitātes briļļu palīdzību skolēni virtuāli var ielūkoties trīs atšķirīgu nozaru uzņēmumos, kuros jau tagad tiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas.

Nākotnes profesiju parāde

Norises laiks:

18-10-2019

13.00

Norises vieta:

Nīcgales iela 22, Rīga

Pie Rīgas 85. vidusskolas 1.-6. klašu skolēniem viesojas improvizatore Elīna Geida, kuras vadībā skolēni piedalās digitāli izglītojošā spēlē un iepazīstas ar jaunajām profesijām, no kurām lielu daļu  dažādās pasaules augstskolās iespējams apgūt jau tagad, to vidū izzūdošo sugu atjaunošanas speciālists, atmiņas ķirurgs, biomedicīnas inženieris un citas nākotnes profesijas. Īpašs pārsteigums būs iespēja iepazīt jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas, iemēģinot roku zīmēšanā 3D virtuālajā vidē.

Izzini nākotnes profesijas un prasmes

Norises laiks:

18-10-2019

13.00

Norises vieta:

Nīcgales iela 22, Rīga

Pie Rīgas 85. vidusskolas 7.- 9. klašu skolēniem viesojas improvizators Rihards Sniegs, kurš vada interaktīvu stundu  un aicina apzināt tās prasmes, kuras būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Jauniešiem iespēja uzzināt, ko dažādu mūsdienu profesiju pārstāvji domā, kā viņu profesija mainīsies tuvākā un tālākā nākotnē. Bet ar 3D virtuālās realitātes briļļu palīdzību skolēni virtuāli var ielūkoties trīs atšķirīgu nozaru uzņēmumos, kuros jau tagad tiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas.

Diskusija jauniešiem "Šodien sākas nākotne" Ogres tehnikumā

Norises laiks:

18-10-2019

10.00

Norises vieta:

Aizupes, Ikšķiles novads

!Kontaktinformācija:

Inese Kaupuža, tālr. 26595761, e-pasts: inese.kaupuza@ovt.lv

Diskusija vidusskolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem “Šodien sākas nākotne!”, lai spriestu par nākotnes profesijām un prasmēm, kā arī tehnoloģiju un mākslīgā intelekta nozīmi mūsdienās, to attīstību tuvākajā desmitgadē un ietekmi uz nākotnes darba tirgu. Ar jauniešiem diskutē uzaicinātie viesi Kaspars Kalniņš (Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks) un Aldis Ērglis (“Emergn” mašīnmācīšanās laboratorijas vadītājs, datu analī ), diskusijas moderators - izaugsmes treneris Dinārs Zāģers.

Plašāka informācija par dalību diskusijā un pieteikšanās līdz 15.10.:
Inese Kaupuža, tālr. 26595761, e-pasts: inese.kaupuza@ovt.lv  

ES un mana nākotnes profesija

Norises laiks:

08-10-2019

9.00 - 14.00

Norises vieta:

Daudzeses pamatskola, Daudzeses pagasts

Daudzes pamatskolas 5.-9.klašu skolēniem notiek nodarbības pedagoga karjeras konsultanta vadībā, kurās skolēni veic pašizpēti, veido savu nākamās profesijas vizualizāciju, kā arī diskutē par nākotnes profesijām.

Karjeras nedēļas tīmekļvietne uzkrāj sīkdatnes. Plašāk šeit

Sapratu